Zachęcamy do odwiedzenia nowej strony internetowej Radia Spektrum!

Zapraszamy do nowej zakładki „Aktualności” w dziale „NAUKA” na stronie UP!

Pracownicy, którzy chcą być rozliczani z podatku od wynagrodzeń za 2016 rok przez Uniwersytet Pedagogiczny, proszeni są o złożenie stosownego oświadczenia w terminie do 10 stycznia 2017 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę punktowanych czasopism na rok 2016. Lista obejmuje 17591 pozycji.