Komunikat Kanclerz w sprawie ograniczenia pracy stacjonarnej na terenie Uczelni w związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego w Polsce

Z uwagi na wprowadzony stan epidemiczny w Polsce, zalecam pracownikom administracyjnym Uczelni wykonywanie pracy zdalnej. Proszę kierowników o zorganizowanie działania jednostki w ten sposób, by ograniczyć do niezbędnego minimum pracę stacjonarną na terenie Uczelni. Zalecenie obowiązuje do 27 marca z możliwością przedłużenia, w zależności od przebiegu pandemii.

Dyżury w biurach, sekretariatach, centrach, najlepiej jednoosobowe powinny mieć miejsce wyłącznie w sytuacji, gdy konieczne jest zapewnienie ciągłości procesów funkcjonowania Uczelni i gdy niezbędny jest dostęp do oryginalnych materiałów źródłowych. Zaleca się wykorzystanie wzorów druków dostępnych w intranecie i przekazywanie ich drogą mailową z ograniczeniem do minimum obiegu dokumentacji w formie papierowej.

Od 16 marca ograniczony został dostęp do budynków Uczelni. Zaleca się, aby wszystkie bieżące sprawy zgłaszane przez studentów, doktorantów, pracowników załatwiane były drogą elektroniczną lub telefonicznie.

Skorzystajmy z okazji, aby poznać rozwiązania cyfrowej komunikacji, nadrobić zaległości, racjonalnie wykorzystajmy czas na pracę koncepcyjną powiązaną z pracą jednostki, ale przed wszystkim zadbajmy w tym wyjątkowo trudnym czasie o bezpieczeństwo swoje i innych.

Z poważaniem
mgr Małgorzata Grzelewska
Kanclerz