Wnioski o dofinansowanie wypoczynku – zima 2020

Dział Spraw Pracowniczych informuje, że w pokoju 148 będą przyjmowane wnioski o dofinansowanie wczasów, kolonii, obozów na zima 2020. Zgodnie z § 18 Regulaminu ZFŚS termin składania wniosków upływa 30 listopada 2019 roku.

Wniosek o dofinansowanie do wypoczynku można złożyć raz w roku (na zimę bądź lato), a warunkiem otrzymania dofinansowania przez pracownika jest wykorzystanie minimum czternastu kolejnych dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego.

Wniosek o przyznanie dofinansowania wczasów zima 2020 – pracownik