a)INNOWACYJNE UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNE:
•"METODYKA DESIGN THINKING", 16h warsztatowych+2h webinarium+ 2h indywidualnych konsultacji metodycznych,
•"GAMIFIKACJA W EDUKACJI", 16h warsztatowych+2h webinarium+ 2h indywidualnych konsultacji metodycznych
•"LEARNING-BY-DOING CZYLI AKTYWNE METODY NAUCZANIA", 16h warsztatowych + 2h webinarium + 2h indywidualnych konsultacji metodycznych

b)KOMPETENCJE INFORMATYCZNE
•"NOWE TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE (TIK) W DYDAKTYCE AKADEMICKIEJ", 16 h warsztatowych+2h webinarium + 4h indywidualnych konsultacji metodycznych
•"PRZYGOTOWANIE I PROWADZENIE ZAJĘĆ ZDALNYCH WYKORZYSTANIEM NARZĘDZI ICT", 16 h warsztatowych+2h webinarium+ 4h indywidualnych konsultacji metodycznych

c)KOMPETENCJE JĘZYKOWE
•"KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO NA POZIOMIE C1", 90 h warsztatowych (w tym 15h indywidualnych konsultacji)

Formularze wyboru szkolenia przyjmowane są do 23 kwietnia 2018 r. drogą elektroniczną na adres: eckum@up.krakow.pl lub papierową w Biurze Projektu: ul. Jęczmienna 9, 31-268 Kraków, pok.1

 

logo UE