Pracownicy, którzy chcą być rozliczani z podatku od wynagrodzeń za 2016 rok przez Uniwersytet Pedagogiczny, tj.:

  • nie korzystają z możliwości wspólnego opodatkowania z małżonkiem lub jako samotnie wychowujący dziecko,
  • poza dochodami uzyskanymi od UP nie uzyskali innych dochodów opodatkowanych według skali podatkowej (18%, 32%),
  • nie korzystają z odliczeń podatkowych poza tymi, których dokona płatnik,
  • nie doliczają kwot uprzednio odliczonych, poza tymi, których dokona płatnik,

proszeni są o osobiste złożenie stosownego oświadczenia w terminie do 10 stycznia 2017 r.

Równocześnie uprasza się wszystkich pracowników o zgłoszenie wszelkich zmian dotyczących miejsca zamieszkania, urzędu skarbowego, zmiany nazwiska, itp. Druki oświadczeń znajdują się w pok. 149, 171 (Sekcja Płac).

Niezłożenie oświadczenia jest równoznaczne z obowiązkiem złożenia zeznania rocznego w swoim urzędzie skarbowym.

Druk PIT 12 (oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym) (PDF 332 KB)