cztery dłonie trzymające puzzle

Szanowni Studenci, Szanowni Pracownicy,
trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Na naszej Uczelni studiują i pracują osoby z tego kraju, przeżywając tę sytuację osobiście i intensywnie, niepokojąc się o rodziny i możliwości kontynuowania edukacji i pracy. Uniwersytet to nie tylko miejsce, gdzie osiągamy kolejne stopnie edukacji i kariery, ale także odpowiedzialna za siebie wspólnota. W takiej sytuacji ważne są wyrazy solidarności, ale również konkretne wsparcie.

Przypominamy, że istnieje możliwość otrzymania wsparcia psychologicznego oferowanego przez Zespół Wsparcia „Peer Support”. Zachęcamy do kontaktu drogą elektroniczną (wsparcie@up.krakow.pl, bon@up.krakow.pl) lub telefonicznie (797 996 374 lub 12 662 66 70).

Pamiętaj, nie jesteś sam.

 

Психологічна допомога

Шановні Студенти, Шановні Співробітники!
Триває вторгнення Росії в Україну. Люди з цієї країни навчаються та працюють у нашому університеті, переживаючи цю ситуацію особисто й інтенсивно, переживаючи за сім’ї та можливість продовжити навчання та роботу. Університет – це не лише місце, де ми здобуваємо наступні щаблі освіти та кар’єри, але й відповідальна за себе спільнота. У такій ситуації важливі прояви солідарності, а також конкретна підтримка.

Нагадуємо, що можна отримати психологічну підтримку, яку пропонує команда підтримки „Peer Support”, з якою Ви можете сконтактуватися електронною поштою (wsparcie@up.krakow.pl, bon@up.krakow.pl) або по телефоном (+48 797 996 374 або +48 12 662 66 70).

Пам’ятайте, Ви не самотні.