zamyślona studentka przy stosie książek

Drodzy Studenci i Studentki z Ukrainy,
w związku z rosyjską agresją na Ukrainę informujemy, że osoby studiujące dotychczas na ukraińskich uczelniach mają możliwość starania się o podjęcie lub kontynuowanie nauki w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

Osoby zainteresowane przeniesieniem się na studia w Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie proszone są o kontakt z uczelnianym koordynatorem ds. procesu przeniesienia mgr Anną Petiurenko (e-mail: anna.petiurenko@up.krakow.pl).

Zasady kontynuowania/podejmowania studiów w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie przez obywateli Ukrainy

Prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z ofertą studiów na naszej Uczelni.

 

 

 

Початок або продовження навчання в Педагогічному університеті

Дорогі Студенти та Студентки з України!
У зв’язку з російською агресією проти України повідомляємо, що особи, які навчаються в українських ВУЗах, мають можливість вступити або продовжити навчання в Педагогічному університеті ім. Комісії Едукації Народовей у Кракові.

Особи, які бажають перейти на навчання до Педагогічного університету ім. Комісії Едукації Народовей у Кракові, можуть зв’язатися з координатором університету з питань процедури переведення Анною Петюренко (електронна пошта: anna.petiurenko@up.krakow.pl).

Просимо заздалегідь ознайомитися з пропонованими керунками навчання в нашому університеті.