Logo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na tle ukraińskiej flagi

Szanowni Państwo Członkowie Wspólnoty Akademickiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
24 lutego 2022 roku Federacja Rosyjska, gwałcąc umowy międzynarodowe, zaatakowała Ukrainę. Mamy świadomość, że ta napaść na suwerenne i niepodległe państwo jest jednym z największych wyzwań dla zachodniego świata od czasu zakończenia II wojny światowej. Doskonale rozumiemy, jak wielkie zagrożenie stanowi ona dla mieszkańców Ukrainy, ale i dla nas wszystkich. To agresywne postępowanie wymaga zdecydowanej odpowiedzi i stanowczości ze strony innych krajów.

Potrzebna jest przy tym także solidarność nas wszystkich. Solidarność okazywana w naszych mniejszych wspólnotach.

Zwracam się szczególnie do naszych Studentek i Studentów z Ukrainy, którzy stanowią ważną część naszej wspólnoty akademickiej. Jesteśmy z Wami i w miarę potrzeb i możliwości Uniwersytet będzie starał się Wam pomagać.

Apeluję do wszystkich naszych Pracowników – Wykładowców, Dydaktyków i Pracowników Administracji, a przede wszystkim Studentów i Studentek, byście Państwo w tym trudnym okresie okazali solidarność z Waszymi Koleżankami i Kolegami z Ukrainy. Każde dobre słowo i dobry uczynek mają dziś szczególne znaczenie. Nasza stanowcza postawa wspierająca uniwersalne wartości, w tym zwłaszcza ideę wolności, świadczy o solidarności z obywatelami Ukrainy.

Rektor Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
prof. dr hab. Piotr Borek

 

Заява ректора Педагогічного університету у зв’язку з нападом на Україну

Шановні Пані та Панове члени академічної спільноти Педагогічного університету ім. Комісії Едукації Народовей у Кракові!

24 лютого 2022 року Російська Федерація напала на Україну ламаючи міжнародні угоди. Ми усвідомлюємо, що ця атака на суверенну та незалежну державу є одним із найбільших викликів для західного світу з моменту закінчення Другої світової війни. Ми чудово розуміємо велику загрозу, яку вона становить для народу України, але й для всіх нас. Ця агресивна поведінка вимагає жорсткої реакції та твердості з боку інших країн.

Необхідна також солідарність усіх нас. Солідарність в наших малих громадах.

Звертаюся, зокрема, до наших Студентів та Студенток з України, які є важливою частиною нашої академічної спільноти. Ми з Вами, і Університет намагатиметься допомогти Вам у міру необхідності та можливості.

Звертаюся до всіх наших працівників – викладачів, вихователів та працівників адміністрації, а передусім студентів та студенток, бути солідарними у цей непростий період зі своїми колегами з України. Кожне добре слово і добра справа сьогодні мають особливе значення. Наша тверда позиція щодо загальнолюдських цінностей, особливо до ідеї свободи, свідчить про нашу солідарність з громадянами України.

Ректор Педагогічного університету ім. Комісії Едукації Народовей у Кракові
проф. д.н. Пьотр Борек