Podczas zdalnego posiedzenia Międzywydziałowej Komisja Polskiej Akademii Umiejętności do Oceny Podręczników Szkolnych, które odbyło się 23 marca 2021 r., mgr Bartłomiej Duda i mgr Piotr Milc (Muzeum Podręcznika - Biblioteka Główna UP w Krakowie), przedstawili prezentację na temat: Muzeum Podręcznika: misja, stan obecny, perspektywy.

pióro wieczneMiło nam poinformować, że dr. hab. Mirosławowi Michalikowi został nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę tytułu profesora nauk humanistycznych.

pióro wieczneMiło nam poinformować, że dr. hab. Łukaszowi Sroce został nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę tytułu profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie historia.

Flagi Unii Europejskiej przed budynkiem Komisji EuropejskiejInstytut Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego otrzymał grant na realizację projektu „Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej” (Protection of Fundamental Rights in the European Union), który realizowany będzie w latach 2020–2023 w ramach programu Erasmus+ Jean Monnet Modules.

Prof. dr hab. Dariusz Rott panelistą III Forum Akademicko-GospodarczegoPrzewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Dariusz Rott został zaproszony jako panelista do udziału w III Forum Akademicko-Gospodarczym „Współpraca nauki i biznesu w perspektywie wyzwań nowej dekady”, które odbyło się 24 i 25 lutego 2021 roku.