Konkurs Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie głównym Polsko-Niemieckiej Fundacji na rzecz Nauki.

Logo FNP

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej zaprasza do składania wniosków w swoich konkursach.

Logo MNiSW

Przedmiotem programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest wsparcie uczestnictwa w projektach międzynarodowych obejmujących badania naukowe lub prace rozwojowe, realizowanych we współpracy z partnerami zagranicznymi.

Logo NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej prowadzi nabór wniosków w konkursie na Granty Interwencyjne NAWA.

Logo PAN
Miło nam poinformować, że pracownicy naszej Uczelni zostali powołani do sekcji działających w strukturze Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk z wyboru na kadencję 2020–2024.