Po raz kolejny rozstrzygnięto flagowe konkursy Narodowego Centrum Nauki OPUS i SONATA.

Socjologowie z Uniwersytetu Pedagogicznego odpowiedzieli na nowe wyzwania, jakie pojawiły się wraz z pandemią koronawirusa. Prowadzone prace badawcze mają na celu przybliżenie wiedzy o społecznych zachowaniach w czasie kwarantanny.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zaprasza wszystkich akademików, którym bliskie są sprawy edukacji, do udziału w konkursie na najlepszą pracę naukową. Nagrodą jest jej publikacja w Wydawnictwie FRSE.

4 marca 2020 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne 76 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. 

Członkini Rady Uczelni będzie pełnić tę funkcję w kadencji 2020–2022.