Miło nam poinformować, że Fundacja dla Kultury Śląska z Würzburga przyznała Nagrodę im. Karin Biermann dr. Ralphowi M. Wroblowi za obronioną na naszym Uniwersytecie rozprawę doktorską. Dysertacja została przygotowana pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Świder, prof. UP.

To wyróżnienie dla autorów artykułów, które przyczyniają się do pogłębiania debaty o edukacji w Polsce. Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego przyznawana jest w trzech kategoriach: publicystycznej, naukowej i specjalistycznej. Zgłoszenia można przesyłać do 30 czerwca 2020 roku.

W latach 1942–1952 w Afryce Wschodniej i Południowej funkcjonowało ponad dwadzieścia polskich osiedli w których mieszkało około 20 tysięcy Polaków.

Miło nam poinformować, że wśród naukowców, którym przyznane zostało finansowanie w ramach programów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego znaleźli się przedstawiciele Uniwersytetu Pedagogicznego.

Narodowe Centrum Nauki rozpoczęło nabór wniosków w konkursach OPUS i PRELUDIUM. Polscy naukowcy mogą ubiegać się o finansowanie projektów badawczych.