Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie ogłasza rekrutację pracowników do projektu „Uczelnia najwyższej jakości – UP to the TOP”.

Zapraszamy do zapoznania się z konkursami Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło konkurs na realizację projektów w Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki.

Do 17 grudnia 2018 r. można składać wnioski o finansowanie projektów badawczych do NCN w konkursach: OPUS 16, PRELUDIUM 16, SONATA 14, BEETHOVEN CLASSIC 3, BEETHOVEN LIFE 1.

Do 31 października 2018 r. będą przyjmowane wnioski w ramach wymiany bilateralnej naukowców z Republiką Włoską CANALETTO na lata 2019–2020.

Projekt badawczy przygotowany pod kierunkiem dr Łucji Farnik otrzymał finansowanie w ramach konkursu SONATINA 2 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki. Projekt realizowany będzie w Instytucie Matematyki.

Projekt badawczy przygotowany przez dr. hab. Łukasza Binkowskiego z Instytutu Biologii otrzymał finansowanie w ramach konkursu MINIATURA 2 ogłoszonego przez Narodowe Centrum Nauki.

Serdecznie zapraszamy do Uniwersytetu Pedagogicznego na kolejną edycję Małopolskiej Nocy Naukowców. Wydarzenie odbędzie się 28 września 2018 r. Na miłośników nauki czekają m.in. pokazy, warsztaty, wykłady, konkursy, gry.

Do 17 września 2018 r. można składać wnioski o finansowanie projektów badawczych do Narodowego Centrum Nauki w konkursach: SONATA BIS 8, HARMONIA 10, MAESTRO 10, SHENG 1.

25 maja 2018 r. podczas uroczystych promocji doktorskich i habilitacyjnych zostały wręczone dyplomy doktora i doktora habilitowanego 44 osobom, które w ostatnim czasie uzyskały stopnie naukowe doktora lub doktora habilitowanego w przewodach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych przeprowadzonych na Wydziałach i Instytucie Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego.