Przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie prof. dr hab. Dariusz Rott został zaproszony jako panelista do udziału w III Forum Akademicko-Gospodarczym „Współpraca nauki i biznesu w perspektywie wyzwań nowej dekady”, które odbyło się 24 i 25 lutego 2021 roku.

Podczas panelu „Zmiany w relacjach uczelni z otoczeniem” moderowanego przez prof. dr. hab. inż. Arkadiusza Mężyka, Przewodniczącego KRASP, prof. dr hab. Dariusz Rott mówił o zadaniach rad uczelni w zakresie współpracy nauki z biznesem.

Patronami Forum byli: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, a partnerami: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Sieć Badawcza Łukasiewicz, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Bank Gospodarstwa Krajowego, Centrum Prawa Bankowego i Informacji oraz Warszawski Instytut Bankowości. Prof. dr hab. Dariusz Rott jest członkiem Rady Programowej Ośrodka Współpracy Rad Uczelni, działającego przy Polskim Forum Akademicko-Gospodarczym.