Trwa nabór wniosków w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”.

Celem głównym programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 roku rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Zakres tematyczny programu, uwzględniający wszystkie wyzwania rozwojowe wskazane w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, obejmuje:

  • pułapkę średniego dochodu i przeciętnego produktu,
  • pułapkę braku równowagi,
  • pułapkę demograficzną,
  • pułapkę słabości instytucji.

Wnioski o dofinansowanie należy składać w wersji elektronicznej w systemie LSI. Nabór wniosków potrwa do 31 sierpnia 2020 roku (do godziny 16.00).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.