Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Programu Rządowego „Dostępność Plus”, ogłosiło konkurs „Rzeczy są dla ludzi”. Zakłada on finansowanie badań przemysłowych, prac rozwojowych i prac przedwdrożeniowych realizowanych przez:

  • jednostki naukowe;
  • przedsiębiorstwa;
  • konsorcja składające się z wyżej wymienionych podmiotów (maksymalnie czterech).

Celem konkursu jest wybranie do dofinansowania projektów, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości i zapewnienia niezależności życia osób ze szczególnymi potrzebami.
Alokacja przeznaczona na realizację projektów wyłonionych w konkursie wynosi 40 milionów złotych.

Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony będzie do 25 września 2020 roku (do godziny 16.00).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.