10 lat działalności Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń

W latach 1942–1952 w Afryce Wschodniej i Południowej funkcjonowało ponad dwadzieścia polskich osiedli w których mieszkało około 20 tysięcy Polaków. Byli to ludzie, którzy przeżyli masowe sowieckie wywózki na Sybir, a potem wraz z Armią Polska dowodzoną przez gen. Władysława Andersa w 1942 roku opuścili ZSRS. Żołnierze poszli na front, a ludność cywilna została rozlokowana w różnych częściach świata w osiedlach uchodźczych. Po polskich skupiskach w Afryce pozostały do dziś cmentarze i kościoły. Przez lata miejsca zapomniane, w kilku przypadkach uległy zatarciu, a nawet dewastacji.

Od 2009 roku ekspedycje Uniwersytetu Pedagogicznego prowadzą poszukiwania i badania polskich nekropolii w Afryce Wschodniej i Południowej. Film „Od Tengeru do Rusape…” (produkcji Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie) pokazuje 10 lat prac na cmentarzach w Ugandzie, Tanzanii, Zambii oraz Zimbabwe.