H2020. Nabór wniosków w H2020 – MSCA-RISE

Trwa nabór wniosków w konkursie MSCA-RISE. RISE to projekty badawczo-innowacyjne proponowane w każdej dziedzinie wiedzy, przy czym wysoko cenione są projekty inter- i multidyscyplinarne. Polegają one na realizacji wspólnego projektu opartego na komplementarności i synergii uczestniczących instytucji, na które składają się takie działania jak: wymiana pracowników, organizacja konferencji i szkoleń, zdobywanie nowych umiejętności, opracowywanie nowych publikacji i patentów, działania rozpowszechniające wyniki projektu oraz popularyzujące naukę i innowacje wśród społeczeństwa. Projekty powinny przyczyniać się do realizacji europejskiej „Unii Innowacji”. Termin składania wniosków upływa 28 kwietnia 2020 roku.

Szczegółowe informacje o projekcie na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego.