Trwa nabór do konkursu GRIEG na wspólne polsko-norweskie projekty badawcze realizowane we wszystkich dziedzinach nauk.

Badania powinny być realizowane wspólnie przez polsko-norweskie zespoły badawcze, składające się z przynajmniej jednego partnera polskiego, pełniącego rolę lidera konsorcjum, oraz przynajmniej jednego partnera norweskiego. Kierownikiem projektu może być naukowiec posiadający co najmniej stopień naukowy doktora i zatrudniony w polskiej instytucji badawczej. Liderem norweskiej części zespołu badawczego musi być instytucja badawcza. W skład konsorcjum mogą wchodzić instytucje badawcze, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Czas realizacji projektu może wynieść 24 lub 36 miesięcy.

Konkurs GRIEG jest finansowany z środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014–2021. Budżet konkursu wynosi ponad 37 milionów euro.

Wnioski można składać w Biurze Nauki.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie Narodowego Centrum NaukiSzczegółowe informacje o konkursie na stronie Narodowego Centrum Nauki