Kolejny projekt Pracowni Badań Społecznych

W minionym tygodniu władze Uniwersytetu Pedagogicznego podpisały umowę partnerską z Educare et Servire Fundacją Antoniego Kamińskiego, na mocy której Pracownia Badań Społecznych przystąpiła do międzynarodowego konsorcjum realizującego projekt „DUAL. Ponadnarodowa współpraca w kierunku wspierania kształcenia dualnego w placówkach szkolenia i kształcenia zawodowego”.

Głównym celem projektu jest wypracowanie i wdrożenie przez 30 podmiotów w całej Polsce nowych rozwiązań w zakresie dualnego kształcenia branżowego, wspierającego przejście młodzieży z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia. Rozwiązania wypracowane będą przez ekspertów polskich we współpracy z partnerem z Belgii (Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen).

Projekt realizowany będzie do kwietnia 2020 r., a jego całkowity budżet wynosi 1 280 360,40 złotych (alokacja dla Uniwersytetu Pedagogicznego: 258 122,38 złotych). Z ramienia naszej Uczelni projekt realizować będą pracownicy Instytutu Filozofii i Socjologii, Instytutu Politologii, Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego oraz Biblioteki Głównej Uniwersytetu Pedagogicznego.

Więcej informacji znaleźć można na stronie internetowej projektu.