Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej zaprasza do składania wniosków w konkursie na wydanie oryginalnych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz ich tłumaczeń.

Zgłaszane prace powinny charakteryzować się wysokim poziomem naukowym, odkrywczością założeń i wagą wyników, oryginalnością ujęcia, integralnością tematyki i formy, interesującym ujęciem tematu i dostępnością nie tylko dla wąskiego grona specjalistów.

Laureatom konkursu Fundacja zapewnia pokrycie kosztów wydania pracy w serii Monografie FNP oraz honorarium. W ramach programu można uzyskać także dofinansowanie tłumaczenia na jeden z języków kongresowych dzieła opublikowanego wcześniej w serii Monografie FNP (konkurs TRANSLACJE). Warunkiem ubiegania się o subwencję jest udokumentowanie zainteresowania publikacją i dystrybucją dzieła ze strony uznanego wydawnictwa zagranicznego. Z dofinansowania w ramach konkursu TRANSLACJE korzystać mogą tylko osoby, których książki zostały przyjęte do publikacji w serii Monografie FNP po 1 stycznia 2012 r.

Następny termin składania aplikacji to 11 marca 2019 r.

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie internetowej organizatora.