Narodowe Centrum Nauki wspólnie z Towarzystwem Maxa Plancka ogłosiło drugi konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri. Dioscuri to inicjatywa Towarzystwa Maxa Plancka mająca na celu utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej w Europie Środkowej i Wschodniej.

W drugiej edycji wybranych zostanie do czterech centrów w zakresie nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu oraz nauk humanistycznych i społecznych. Wnioski oceniane będą przez międzynarodowy zespół ekspertów, a wybrane zostaną maksymalnie cztery centra – w zakresie nauk ścisłych i technicznych, nauk o życiu oraz nauk humanistycznych i społecznych.

Samo przedsięwzięcie umożliwia współpracę z wybitnymi zagranicznymi naukowcami, którzy mogą zorganizować w Polsce swoje zespoły badawcze. Każda instytucja naukowa, która wygra konkurs, otrzyma równowartość 300 tysięcy euro rocznie do wykorzystania na działalność centrum doskonałości naukowej.

Szczegółowe informacje na temat konkursu na stronie Narodowego Centrum Nauki