Do 15 marca 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w programie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Mobilność Plus”.

Program „Mobilność Plus” jest adresowany do młodych naukowców, którzy nie ukończyli 35 roku życia. W ramach konkursu przyznawane są środki na finansowanie badań naukowych lub prac rozwojowych realizowanych w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Szczegółowe informacje o programie MNiSW „Mobilność Plus”