Do 9 lutego 2017 r. trwa nabór wniosków na projekty badawcze w ramach konkursu Consolidator Grant, którego organizatorem jest European Research Council (ERC).

Konkurs adresowany jest do osób posiadających stopień doktora (od 7 do 12 lat po jego uzyskaniu). Projekty mogą dotyczyć wszystkich dziedzin wiedzy. Maksymalny budżet projektu to 2 mln euro. Projekt może trwać do 5 lat.

Szczegółowe informacje o konkursie ERC na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej oraz Komisji Europejskiej.