Kierownik
mgr Aneta Wójcik
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 137
telefon 12 662 60 11
aneta.wojcik@up.krakow.pl 

Kierownik
mgr Krzysztof Wojakowski
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 127a
krzysztof.wojakowski@up.krakow.pl

Zastępca
mgr Ewa Żołnierek
ul. Podchorążych 2, pokój 127
telefon 12 662 60 60
ewa.zolnierek@up.krakow.pl

Sekcja Zaopatrzenia i Transportu
mgr Marek Sałęga
marek.salega@up.krakow.pl

mgr inż. Tomasz Piotrowski
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 10p B
telefon 12 662 60 16
tomasz.piotrowski@up.krakow.pl

mgr inż. Marek Rydz
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 47
telefon 12 662 60 16
marek.rydz@up.krakow.pl

Kierownik
mgr inż. Tomasz Wojasiński
ul. Podchorążych 2, 30-084 Kraków, pokój 123
telefon 12 662 61 35
tomasz.wojasinski@up.krakow.pl