Kierownik
mgr Rafał Birgiel
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 52
telefon 12 662 60 93
rafal.birgiel@up.krakow.pl

Kierownik
mgr Magdalena Birgiel
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 173
telefon 12 662 60 48
magdalena.birgiel@up.krakow.pl

strona internetowa Biura Współpracy Międzynarodowej

Kierownik
mgr Adam Gliksman
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 27
telefon 12 662 64 50
adam.gliksman@up.krakow.pl

Kierownik
mgr inż. Agata Małozięć
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 134
telefon 12 662 60 91
agata.maloziec@up.krakow.pl

Zastępca Kierownika
mgr Joanna Mosur
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 133
telefon 12 662 60 89
joanna.mosur@up.krakow.pl

Sekcja ds. Dydaktyki i Praktyk – praktyki pedagogiczne
mgr Marzena Malinowska-Sułek
mgr Ewelina Rutkowska
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 134
telefon 12 662 66 56 

 

Kierownik
mgr Małgorzata Martinek
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 135
telefon 12 662 74 77
malgorzata.martinek@up.krakow.pl

Zastępca
mgr inż. Agnieszka Przyłucka
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 138
telefon 12 662 64 09

strona internetowa Działu Rozwoju