Dyrektor
Halina Łabuz
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 147
telefon 12 662 61 02
halina.labuz@up.krakow.pl

Zastępca
mgr Katarzyna Suder-Janiczek
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 147
telefon 12 662 64 31
katarzyna.suder-janiczek@up.krakow.pl

strona internetowa Centrum Obsługi Studenta

Kierownik
mgr Łukasz Bandoła
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 15
telefon 12 662 60 40
lukasz.bandola@up.krakow.pl 

strona internetowa Działu Spraw Studenckich