Kierownik
mgr Anetta Podsiadło
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 101
telefon 12 662 60 43
anetta.podsiadlo@up.krakow.pl

strona internetowa Działu Nauki