Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

dr hab. Andrzej Kuropatnicki, prof. UP
andrzej.kuropatnicki@up.krakow.pl
telefon 12 662 60 97

Dyżury:
czwartek: 10.00–12.00
pokój 130

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

prof. dr hab. Roman Kochnowski
roman.kochnowski@up.krakow.pl
telefon 12 662 60 98

Dyżury:
czwartek: 10.00–11.00
pokój 129a

 

Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych

dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP
grzegorz.formicki@up.krakow.pl
telefon 12 662 60 98

Dyżury:
czwartek: 13.00–14.30
pokój 129a

 

Dziekan Wydziału Pedagogiki i Psychologii

dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP
ireneusz.switala@up.krakow.pl
telefon 12 662 60 97

Dyżury:
poniedziałek: 11.00–12.30
pokój 129

 

Dziekan Wydziału Sztuki

dr hab. Łukasz Murzyn, prof. UP
lukasz.murzyn@up.krakow.pl
telefon 12 662 60 97

Dyżury:
środa: 14.00–15.30
piątek: 10.00–11.30
pokój 130

Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Informatyka
dr hab. inż. Tomasz Hachaj, prof. UP
tomasz.hachaj@up.krakow.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Inżynieria Materiałowa
dr hab. inż. Agnieszka Twardowska, prof. UP
agnieszka.twardowska@up.krakow.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Nauki o Komunikacji Społecznej i Mediach
prof. dr hab. Grażyna Wrona
grazyna.wrona@up.krakow.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Nauki Prawne
dr hab. Grzegorz Krawiec, prof. UP
grzegorz.krawiec@up.krakow.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Ekonomia i Finanse
dr hab. Janina Pach, prof. UP
janina.pach@up.krakow.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Nauki o Sztuce
dr Małgorzata Kaźmierczak
malgorzata.kazmierczak@up.krakow.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Psychologia
dr Łukasz Krzywoszański
lukasz.krzywoszanski@up.krakow.pl

Pełnomocnik Rektora ds. Dyscypliny Socjologia
dr hab. Mariusz Dzięglewski, prof. UP
mariusz.dzieglewski@up.krakow.pl

Sekretarz naukowy Wydziału Nauk Społecznych
dr Klaudia Cenda-Miedzińska
klaudia.cenda-miedzinska@up.krakow.pl

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji
prof. dr hab. Jacek Sroka
jacek.sroka@up.krakow.pl

Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki o Polityce i Administracji
dr hab. Stefan Bielański, prof. UP
stefan.bielanski@up.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
slawomir.kurek@up.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie
prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta
sergiusz.wasiuta@up.krakow.pl

Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki o Bezpieczeństwie
dr hab. Przemysław Wywiał, prof. UP
przemyslaw.wywial@up.krakow.pl

Sekretarz naukowy Wydziału Nauk Humanistycznch
dr Marcin Gadocha
marcin.gadocha@up.krakow.pl

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Filozofia
dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. UP
marzenna.jakubczak@up.krakow.pl 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Historia
prof. dr hab. Łukasz Tomasz Sroka
lukasz.sroka@up.krakow.pl

Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Historia
dr hab. Isabel Röskau-Rydel, prof. UP
isabel.roskau-rydel@up.krakow.pl 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Językoznawstwo
prof. dr hab. Stanisław Koziara
stanislaw.koziara@up.krakow.pl

Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Językoznawstwo
dr hab. Joanna Rokita-Jaśkow, prof. UP
joanna.rokita-jaskow@up.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo
prof. dr hab. Paweł Próchniak
pawel.prochniak@up.krakow.pl

Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Literaturoznawstwo
dr hab. Aurelia Kotkiewicz, prof. UP
aurelia.kotkiewicz@up.krakow.pl

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Nauki o Sztuce
dr Małgorzata Kaźmierczak
malgorzata.kazmierczak@up.krakow.pl

 

Sekretarz naukowy Wydziału Pedagogiki i Psychologii
dr Katarzyna Białożyt
katarzyna.bialozyt@up.krakow.pl

 

Przewodnicząca Rady Dyscypliny Pedagogika
dr hab. Barbara Nowak, prof. UP
barbara.nowak@up.krakow.pl

Zastępca Przewodniczącej Rady Dyscypliny Pedagogika
dr Anna Czyż
anna.czyz@up.krakow.plSekretarz naukowy Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
dr hab. Justyna Szpond, prof. UP
justyna.szpond@up.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Matematyka
dr hab. Jacek Chmieliński, prof. UP
jacek.chmielinski@up.krakow.pl

Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Matematyka
dr Piotr Pokora, prof. UP
piotr.pokora@up.krakow.pl 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki Biologiczne 
dr hab. Andrzej Kornaś, prof. UP
andrzej.kornas@up.krakow.pl

Przewodniczący Rady Dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku
prof. dr hab. Krzysztof Bąk
krzysztof.bak@up.krakow.pl

Sekretarz naukowy Wydziału Sztuki
dr Marcin Nowak
marcin.nowak@up.krakow.pl

 

Przewodniczący Rady Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki
prof. dr hab. Adam Panasiewicz
adam.panasiewicz@up.krakow.pl

Zastępca Przewodniczącego Rady Dyscypliny Sztuki Plastyczne i Konserwacja Dzieł Sztuki
dr hab. Agnieszka Dutka, prof. UP
agnieszka.dutka@up.krakow.pl