Rektorska Komisja ds. Premii, Awansów i Przeszeregowań Administracji i Obsługi

mgr Robert Dudzik – przewodniczący
mgr Anetta Podsiadło
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
dr hab. Jan Ryś, prof. UP – RZ ZNP
mgr Zbigniew Janczulewicz – ZZP UP
dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP – KM OZZ „Inicjatywa Pracownicza”
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP
mgr inż. Marta Buczek-Migza

 

Rektorska Komisja ds. Pracowników Naukowo-Technicznych i Inżynieryjno-Technicznych

dr Tomasz Łaciak – przewodniczący
dr Karol Bieniek
mgr inż. Tomasz Glos
mgr Marzena Ryskala
mgr Marek Sałęga – RZ ZNP
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
mgr Zbigniew Janczulewicz – ZZP UP
dr hab. Tomasz Sikora, prof. UP – KM OZZ „Inicjatywa Pracownicza”

 

Rektorska Komisja ds. Pracowników Bibliotecznych oraz Dokumentacji i Informacji Naukowej

mgr Katarzyna Mól – przewodnicząca
dr Marcin Kania
mgr Kamil Panaś
mgr inż. Lucyna Wąs – RZ ZNP
mgr Piotr Trojanowski – KU NSZZ „Solidarność”
mgr Mirosław Słomski – ZZP UP
dr Barbara Kurowska – KM OZZ „Inicjatywa Pracownicza”

Rektorska Komisja ds. Oceny Dorobku Kandydatów na Dyplomowanych Bibliotekarzy oraz Dyplomowanych Pracowników Dokumentacji i Informacji Naukowej

dr hab. Michał Rogoż, prof. UP – przewodniczący
dr hab. Iwona Pietrzkiewicz
mgr Michał Górski
mgr Marta Dachowska – sekretarz

 

Rektorska Komisja ds. Pracowników Wydawnictwa i Zespołu Poligrafii

Ewa Halada – przewodnicząca
Mirosław Kotusik
mgr inż. Lidia Radwanek – KU NSZZ „Solidarność”
dr hab. Ryszard Ślęczka, prof. UP – RZ ZNP
mgr Zbigniew Janczulewicz – ZZP UP
dr Barbara Kurowska – KM OZZ „Inicjatywa Pracownicza”

  

Rektorska Komisja ds. Inwentaryzacji i Likwidacji Mienia

Zespół ds. inwentaryzacji
mgr Rafał Birgiel – przewodniczący
mgr inż. Anna Szczepkowicz-Iwa
Marek Karski
mgr Elżbieta Tynor

Zespół ds. likwidacji mienia
mgr Zbigniew Janczulewicz – przewodniczący
mgr Marta Rojek
mgr Elżbieta Tynor
Marek Karski
Jolanta Kilian
mgr Marcin Chudoba – sekretarz

 

Rektorska Komisja ds. Przetargów i Zakupów

mgr Ksenia Przywora – przewodnicząca
mgr inż. Marta Buczek-Migza
mgr Wojciech Kulinowski
Dominika Skorny
mgr Wiesław Ceklarz

Rektorska Komisja Socjalna

prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta – przewodniczący

Zespół ds. bytowych
mgr inż. Agata Małozieć – przewodnicząca
Ewa Halada
mgr Maria Wierzbiak
mgr inż. Marzena Ryskala – KU NSZZ „Solidarność”
dr Grzegorz Rut – RZ ZNP
mgr Zbigniew Janczulewicz – ZZP UP
mgr Renata Iwan – KM OZZ „Inicjatywa Pracownicza”

Zespół ds. mieszkaniowych
mgr Ksenia Przywora – przewodnicząca
dr Edyta Pindel
mgr Małgorzata Grudnik
mgr Joanna Mosur
mgr Daria Podgórska – KU NSZZ „Solidarność”
dr Bartłomiej Zyśk – RZ ZNP
mgr Zbigniew Janczulewicz – ZZP UP
mgr Renata Iwan – KM OZZ „Inicjatywa Pracownicza”

 

Rektorska Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

dr hab. Jolanta Maćkowicz, prof. UP – przewodnicząca
dr hab. Danuta Łazarska, prof. UP
dr hab. Marek Pieniążek, prof. UP
dr Tomasz Szybisty
dr Karolina Czernecka
dr Maria Bal-Nowak
mgr Justyna Bednarz – sekretarz

strona internetowa

 

Rektorska Komisja ds. Równego Traktowania

dr Jan Franczyk – przewodniczący
dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, prof. UP
dr Rafał Abramciów
dr Agnieszka Jasińska
dr Elżbieta Maj
Maria Franelek – przedstawiciel studentów
Michał Ciesielka – przedstawiciel studentów

 

Uczelniana Komisja Rekrutacyjna

dr hab. Robert Stawarz, prof. UP – przewodniczący
dr hab. Robert Kłaczyński, prof. UP
dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UP
dr Grzegorz Rut
dr Jan Franczyk
mgr Rafał Birgiel – sekretarz
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
dr hab. Jan Ryś, prof. UP – RZ ZNP
dr hab. Jerzy Ciecieląg, prof. UP – ZZP UP
mgr Ewa Zarzycka-Piskorz – KM OZZ „Inicjatywa Pracownicza”

Senacka Komisja Budżetowa

prof. dr hab. Piotr Borek – przewodniczący
dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP
dr hab. Michał Rogoż, prof. UP
dr hab. Robert Stawarz, prof. UP
mgr Tomasz Kolosek
dr hab. Jan Ryś, prof. UP – ZNP
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
mgr Zbigniew Janczulewicz – przedstawiciel ZZP UP
dr hab. Tomasz Sikora, prof. UP – OZZ IP
dypl. ekon. Marta Ciupińska
Bartłomiej Kossakowski-Kisiel – doktorant
Kinga Tyrka – studentka

 

Senacka Komisja ds. Statutu

dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP – przewodniczący
prof. dr hab. Marek Buś
dr hab. Wojciech Bąk, prof. UP
dr hab. Józef Brynkus, prof. UP
dr hab. Sławomir Kurek, prof. UP
mgr Aneta Wójcik
mgr Ewa Żołnierek
mec. Aleksandra Kumala-Uberman
dr Ewa Fogelzang-Adler – ZNP
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP – KU NSZZ „Solidarność”
mgr Zbigniew Janczulewicz – przedstawiciel ZZP UP
dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP – OZZ IP
mgr Klaudia Rams – doktorantka
Natalia Gaj – studentka
Halina Łabuz – sekretarz

 

Senacka Komisja ds. Nauki

dr hab. Michał Rogoż, prof. UP – przewodniczący
prof. dr hab. Roman Kochnowski
dr hab. Grzegorz Formicki, prof. UP
dr hab. Andrzej Kuropatnicki, prof. UP
dr hab. Łukasz Murzyn, prof. UP
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP
prof. dr hab. Mariusz Wołos
dr hab. Łukasz Binkowski, prof. UP
dr hab. Ewa Horyń, prof. UP
dr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UP
dr hab. Agata Popławska, prof. UP
dr hab. inż. Tomasz Hachaj, prof. UP
dr hab. Dorota Murzyn, prof. UP
dr Piotr Pokora, prof. UP
dr hab. Katarzyna Dormus, prof. UP – ZNP
dr hab. Wojciech Bąk, prof. UP – KU NSZZ „Solidarność”
dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UP – ZZP UP
dr hab. Joanna Kossewska, prof. UP – OZZ IP
mgr Jacek Gatlik – doktorant
mgr Anetta Podsiadło – sekretarz

 

Senacka Komisja ds. Rozwoju

dr hab. Robert Stawarz, prof. UP – przewodniczący
dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP
dr hab. Michał Rogoż, prof. UP
mgr Tomasz Kolosek
mgr Anna Bajer – doktorantka
Patrycja Kuchta – studentka
mgr Katarzyna Reikowska – sekretarz

 

Senacka Komisja ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia

dr hab. Robert Stawarz, prof. UP – przewodniczący
dr hab. Katarzyna Plutecka, prof. UP
prof. dr hab. Bożena Muchacka
prof. dr hab. Olga Wasiuta
dr hab. Józef Brynkus, prof. UP
dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
dr hab. Ireneusz Świtała, prof. UP
dr hab. Marcin Urbaniak, prof. UP
dr Jan Franczyk
dr Józefa Matejek
dr inż. Małgorzata Piaskowska-Silarska
dr Grzegorz Rut
dr Jacek Sikorski
mgr Jan Fróg – NSZZ Solidarność
dr Ewa Dyduch – ZNP
dr hab. Agnieszka Chłosta-Sikorska, prof. UP – ZZP UP
dr hab. Aurelia Kotkiewicz, prof. UP – OZZ IP
mgr Karolina Baron – doktorantka
Kamil Gleń – student
mgr Agata Małozięć – sekretarz

 

Senacka Komisja ds. Etyki

dr hab. Renata Stachura-Lupa, prof. UP – przewodnicząca
prof. dr hab. Sergiusz Wasiuta
dr hab. Marzenna Jakubczak, prof. UP
dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP
dr hab. Jacek Szmańda, prof. UP
dr hab. Mariusz Szubert, prof. UP
dr Aldona Guzik
dr Ewa Fogelzang-Adler
dr Paulina Kwaśniewska-Urban
dr hab. Andrzej Rzepka, prof. UP – ZNP
mgr Jan Fróg – KU NSZZ „Solidarność”
dr hab. Jerzy Ciecieląg, prof. UP – ZZP UP
dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP – OZZ IP
mgr Renata Gasek – sekretarz

 

Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

dr hab. Przemysław Wywiał, prof. UP – przewodniczący
dr Karolina Czerwiec
dr inż. Renata Muchacka
dr Franciszka Jagielak
dr Hanna Dębska
Przemysław Zając
Maria Franelak
Maria Zalotyńska
Marta Błaszczak

 

Senacka Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Studentów

dr hab. Agnieszka Walecka-Rynduch – przewodnicząca
dr hab. Dariusz Adamczyk, prof. UP
dr Olaf Bar
dr Tomasz Szybisty
dr Joanna Fidelus-Orzechowska
Tomasz Bentkowski – studentka
Maciej Lisowski – student
Wioletta Kilian – studentka
Wojciech Kegel – student

 

Senacka Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

dr hab. Henryk Noga, prof. UP – przewodniczący
dr hab. Sebastian Wywiórski, prof. UP
dr hab. Janusz Ropski, prof. UP
dr hab. Józef Żychowski, prof. UP
dr hab. Przemysław Michalski, prof. UP
dr Ewa Żmijewska
mgr Katarzyna Walczyk – doktorantka
mgr Anna Bajer – doktorantka
mgr Zbigniew Razowski – doktorant
mgr Dawid Gołąb – doktorant

 

Senacka Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna dla Doktorantów

prof. dr hab. Jerzy Rajman – przewodniczący
dr hab. Krzysztof Bąk, prof. UP
dr hab. Mirosław Michalik, prof. UP
dr hab. Elżbieta Rudolphi-Szydło
dr Małgorzata Kaźmierczak
dr Aleksandra Sarna
mgr Judyta Pogonowicz – doktorantka
mgr Natalia Majoch – doktorantka
mgr Sylwia Sławińska – doktorantka
mgr Mirosław Płonka

 

Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich

dr hab. Barbara Garbarz-Glos, prof. UP
dr hab. Robert Stawarz, prof. UP
dr hab. Witold Wilczyński, prof. UP
dr hab. Małgorzata Chrobak, prof. UP
dr hab. Anna Sadowska
dr hab. Paweł Sporek
dr Anna Chrobak
dr Magdalena Niedźwiedzka
dr Agnieszka Kowalska – KU NSZZ „Solidarność”
dr Justyna Wojniak – ZNP
dr hab. Jerzy Ciecieląg, prof. UP – ZZP UP
dr hab. Aurelia Kotkiewicz, prof. UP – OZZ IP
Maria Franelak – studentka
Przemysław Zając – student