Władze Instytutu

Dyrektor
prof. dr hab. Olga Wasiuta
olga.wasiuta@up.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Tomasz Skrzyński, prof. UP
tomasz.skrzynski@up.krakow.pl
dr Paweł Łubiński
pawel.lubinski@up.krakow.pl

 

Struktura Instytutu

Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego
Katedra Bezpieczeństwa Narodowego
Katedra Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Informacyjnego
Katedra Bezpieczeństwa Militarnego
Katedra Bezpieczeństwa Społecznego i Edukacji dla Bezpieczeństwa
Katedra Fizyki Komputerowej i Informatyki Kwantowej
Katedra Badań Edukacyjnych i Nowych Mediów
Katedra Cybernetyki i Sztucznej Inteligencji
Katedra Cyberbezpieczeństwa

 

Kontakt

Instytut Bezpieczeństwa i Informatyki
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 203N
telefon 12 662 66 04
inob@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Bezpieczeństwa i Informatyki

Władze Instytutu

Dyrektor
dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP
agnieszka.gren@up.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Łukasz Binkowski, prof. UP
lukasz.binkowski@up.krakow.pl 
dr Grzegorz Rut
grzegorz.rut@up.krakow.pl

 

Struktura Instytutu

Katedra Botaniki
Katedra Fizjologii Roślin
Katedra Biochemii i Biofizyki
Katedra Fizjologii Zwierząt
Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
Katedra Zoologii
Katedra Genetyki

 

 

Kontakt

Instytut Biologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 229N
telefon 12 662 78 20
instytut.biologii@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Biologii

Władze Instytutu

Dyrektor
dr hab. Piotr Kołodziej, prof. UP
piotr.kolodziej@up.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Marzena Błasiak-Tytuła, prof. UP
marzena.blasiak-tytula@up.krakow.pl
dr hab. Magdalena Stoch
magdalena.stoch@up.krakow.pl

 

Struktura Instytutu

Katedra Literatury Dawnej i Edytorstwa
Katedra Literatury Nowoczesnej i Krytyki Literackiej
Katedra Teorii i Antropologii Literatury
Katedra Języka Polskiego
Katedra Lingwistyki Kulturowej i Komunikacji Społecznej
Katedra Logopedii i Zaburzeń Rozwoju
Katedra Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego
Katedra Mediów i Badań Kulturowych

 

Kontakt

Instytut Filologii Polskiej
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 563
telefon 12 662 61 44
polon@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Filologii Polskiej

Władze Instytutu

Dyrektor
dr hab. Krzysztof Gurba, prof. UP
krzysztof.gurba@up.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Dorota Probucka, prof. UP
dorota.probucka@up.krakow.pl
dr Sabina Sanetra-Półgrabi
sabina.sanetra-polgrabi@up.krakow.pl

 

Struktura Instytutu

Katedra Dziennikarstwa
Katedra Etyki Społecznej, Mediacji i Negocjacji
Katedra Stosunków Międzynarodowych
Katedra Polityki i Badań Społecznych
Katedra Nauk o Państwie

Kontakt

Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 236
telefon 12 662 64 46
idsm@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych

Władze Instytutu

Dyrektor
dr hab. Paulina Rojek-Adamek, prof. UP
paulina.rojek-adamek@up.krakow.pl

Zastępcy
dr Aldona Guzik
aldona.guzik@up.krakow.pl
dr hab. Andrzej Dąbrowski, prof. UP
andrzej.dabrowski@up.krakow.pl

 

Struktura Instytutu

Katedra Antropologii Filozoficznej i Filozofii Społecznej
Katedra Etyki Ogólnej
Katedra Epistemologii, Logiki i Kognitywistyki
Katedra Filozofii Współczesnej
Katedra Metodologii Badań Społecznych
Katedra Polityki Społecznej i Problemów Społecznych
Katedra Socjologii Komunikowania, Organizacji i Zarządzania
Katedra Socjologii Kultury
Katedra Socjologii Religii

 

Kontakt

Instytut Filozofii i Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 242
telefon 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Filozofii i Socjologii

Władze Instytutu

Dyrektor
prof. dr hab. Mariusz Misztal
mariusz.misztal@up.krakow.pl

Zastępca
dr hab. Alicja Witalisz, prof. UP
alicja.witalisz@up.krakow.pl

 

Struktura Instytutu

Katedra Językoznawstwa Angielskiego
Katedra Literatur Anglojęzycznych
Katedra Dydaktyki Przekładu
Katedra Historii i Kultury Krajów Angielskiego Obszaru Językowego
Katedra Dydaktyki Języka Angielskiego
Katedra Cyfrowej Edukacji Językowej

 

Kontakt

Instytut Filologii Angielskiej
Kraków, ul. Karmelicka 41, pokój 203
telefon 12 662 62 05
filologia.angielska@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Filologii Angielskiej

Władze Instytutu

Dyrektor
dr Wioletta Kilar
wioletta.kilar@up.krakow.pl

Zastępcy
dr hab. Joanna Zawiejska, prof. UP
joanna.zawiejska@up.krakow.pl
dr Franciszek Mróz
franciszek.mroz@up.krakow.pl

 

Struktura Instytutu

Katedra Badań nad Edukacją Geograficzną
Katedra Geoekologii i Geoinformacji
Katedra Geografii Fizycznej
Katedra Geografii Miast i Obszarów Wiejskich
Katedra Geografii Społeczno-Ekonomicznej
Katedra Geologii
Katedra Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
Katedra Turystyki i Badań Regionalnych

 

Kontakt

Instytut Geografii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 442
telefon 12 662 62 45
geograf@up.krakow.pl

strona internetowa Instytutu Geografii