W celu opracowania ankiety oceny nauczyciela akademickiego, zgodnej z przepisami Konstytucji dla Nauki oraz Statutem Uczelni, powołano Zespół ds. opracowania ankiety oceny nauczyciela akademickiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w składzie:

  • prof. dr hab. Mariusz Wołos – przewodniczący Zespołu
  • dr hab. Robert Stawarz, prof. UP – zastępca przewodniczącego Zespołu
  • dr hab. Małgorzata Niespodziewana-Rados
  • dr hab. Andrzej Baran, prof. UP
  • dr hab. Inga Kawka, prof. UP
  • dr hab. Agnieszka Greń, prof. UP
  • dr hab. Sławomir Trusz
  • dr inż. Paweł Kurtyka
  • dr Bartłomiej Zyśk.

Podstawa prawna
Decyzja nr R/D.0201/-9/2019 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie powołania Zespołu rektorskiego ds. opracowania ankiety oceny nauczyciela akademickiego