29 kwietnia 2019 r. wprowadzono w życie Statut Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, który został przyjęty uchwałą Senatu Uczelni Nr 4/17.04.2019. Tym samym moc traci Zarządzenie Rektora Nr R/Z.0201-13/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie nowelizacji Statutu Uczelni.

Statut wchodzi w życie z dniem 1 października 2019 r., z wyjątkiem § 23 pkt 2, § 31-36, § 40-42, oraz przepisów działu VIII, które wchodzą życie z dniem uchwalenia Statutu.

Statut Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie