Okręg wyborczy  Data  Godzina  Adres  Sala  Dyżurujący
 dziedzina
 nauk inżynieryjno-technicznych
 25 lutego 2020
 26 lutego 2020
 28 lutego 2020
 2 marca 2020

 11.00–12.00

 ul. Podchorążych 2  401N  mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
 dziedzina sztuki  24–28 lutego 2020
 2 marca 2020
 8.00–15.00  ul. Mazowiecka 43  23  Agnieszka Łudzik
 dziedzina nauk humanistycznych  24 lutego 2020
 26 lutego 2020
 27 lutego 2020
 27 lutego 2020
 10.00–11.00
 10.00–12.00
 9.00–10.00
 12.00–15.00
 ul. Podchorążych 2

 307
 340
 307
 570

 dr Paweł Sznajder
 dr hab. Krzysztof Polek, prof. UP; mgr Zbigniew Razowski
 dr Paweł Sznajder
 dr hab. Renata Dźwigoł, dr Marcin Piątek
 dziedzina nauk społecznych

 24 lutego 2020
 25 lutego 2020
 26 lutego 2020
 27 lutego 2020
 28 lutego 2020
 2 marca 2020

 12.00–14.30
 8.00–10.00
 12.30–15.00
 8.00–10.00
 9.30–11.00
 10.30–12.00
 ul. Podchorążych 2  226
 177
 226
 177
 226
 226

 mgr Mateusz Bodzek
 mgr Jan Fróg
 Artur Lechowicz
 mgr Jan Fróg
 dr hab. Dariusz Adamczyk, prof. UP
 dr Ewa Fogelzang-Adler
 dziedzina nauk ścisłych
 i przyrodniczych

 24 lutego 2020
 27 lutego 2020
 2 marca 2020

 11.00–12.45
 11.00–15.00
 10.00–14.00
 ul. Podchorążych 2  105
 505
 201N
 dr Mirosława Sajka
 dr Grzegorz Stachowski
 dr hab. Robert Kościelniak
 pracownicy dydaktyczni
 niedeklarujący przynależności
 do określonej dyscypliny
 25 lutego 2020
 26 lutego 2020
 28 lutego 2020
 2 marca 2020
 11.00–12.00  ul. Podchorążych 2  401N  mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
 pracownicy niebędący
 nauczycielami akademickimi
 24 lutego 2020
 25 lutego 2020
 25 lutego 2020
 26 lutego 2020
 28 lutego 2020
 28 lutego 2020
 2 marca 2020
 11.30–13.30
 9.00–10.30
 11.00–12.00
 11.00–12.00
 11.30–13.00
 11.00–12.00
 11.00–12.00
 ul. Podchorążych 2  49
 49
 401N
 401N
 49
 401N
 401N
 mgr inż. Lidia Radwanek
 mgr inż. Lidia Radwanek
 mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
 mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
 mgr inż. Lidia Radwanek
 mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
 mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz

 Dyżury komisji wyborczych dla poszczególnych okręgów wyborczych w dniach 24 lutego – 2 marca 2020 roku (pdf)

 

Kalendarz wyborczy – nowelizacja

20 maja 2020 roku
Przekazanie Senatowi i Elektorom listy kandydatów na kandydatów na Rektora zgłoszonych przez Radę Uczelni

22 maja 2020 roku
Zgłaszanie kandydatów na kandydatów na Rektora przez Senatorów i Elektorów
Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Kolegium Elektorów

do 26 maja 2020 roku
Przesłanie zgody na kandydowanie przez kandydatów na kandydatów na Rektora
Przesłanie zgody na kandydowanie na Przewodniczącego Kolegium Elektorów

28 maja 2020 roku
Głosowanie Senatu nad decyzją odnośnie do rozmowy (lub nie) z kandydatami na kandydatów na Rektora
Głosowanie Senatu – opiniowanie w celu powołania Przewodniczącego Kolegium Elektorów (I tura)

od 29 maja 2020 roku
Głosowanie Senatu – opiniowanie w celu powołania Przewodniczącego Kolegium Elektorów (ewentualne kolejne tury)

1 czerwca 2020 roku
Nadzwyczajne posiedzenie Senatu online – rozmowa (ewentualna) z kandydatami

3 czerwca 2020 roku
Głosowanie Senatu – opiniowanie kandydatów na kandydatów na Rektora

4 czerwca 2020 roku
Przekazanie Radzie Uczelni zaopiniowanej listy kandydatów na kandydatów na Rektora

do 10 czerwca 2020 roku
Wskazanie kandydatów na Rektora przez Radę Uczelni
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

12 czerwca – 17 czerwca 2020 roku
Kampania wyborcza kandydatów na Rektora, w tym spotkanie (online) ze studentami

16 czerwca 2020 roku
Debata ogólnouczelniana (online)

19 czerwca 2020 roku
Wybory Rektora (I tura)
W przypadku uwarunkowań prawnych uniemożliwiających przeprowadzenie głosowań zdalnych i zobowiązanie do wykonywania głosowań systemem tradycyjnym w tym terminie przeprowadzane zostaną wszystkie tury głosowania.

od 22 czerwca 2020 roku
Wybory Rektora (kolejne tury)

do 26 czerwca 2020 roku
Wybory do rad instytutów

do 26 czerwca 2020 roku
Rekomendacje kandydatów na stanowisko dyrektora

24 lipca 2020 roku
Zakończenie okresu wyborczego i rekomendacji

 

W przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności uniemożliwiających wykonanie działań wyborczych według terminów określonych w powyższym Kalendarzu, może on ulec zmianie lub uchyleniu przez Senat Uczelni.

Kalendarz wyborczy (wersja pdf)

Skład Uczelnianej Komisji Wyborczej

dr hab. Marek Pieniążek, prof. UP – przewodniczący
dr hab. inż. Iwona Sulima, prof. UP
dr hab. Ewa Młynarczyk, prof. UP
dr Damian Gil
dr Agnieszka Kowalska – sekretarz
mgr inż. Lidia Radwanek
Weronika Ciałowicz – studentka
Jacek Gatlik – doktorant 

 

Powołanie Rady Uczelni

Wykaz dokumentów składanych w ramach zgłoszenia kandydata/kandydatki:

Autoreferat kandydata powinien zawierać w szczególności informacje o wykształceniu, doświadczeniu zawodowym oraz osiągnięciach pozazawodowych. Objętość autoreferatu – do 3 stron znormalizowanego tekstu.

Głosowanie w wyborach rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w roku 2020 obsługuje system Głosuj24 Firmy MWC sp. z o.o. z Poznania

Oświadczenie o działaniu systemu Głosuj24 (plik pdf, rozmiar 245 KB)

 

Debata wyborcza kandydatów na rektora Uczelni

zgodnie z Kalendarzem wyborczym, 16 czerwca br. (wtorek) odbędzie się debata wyborcza kandydatów na rektora naszej Uczelni. Debata rozpocznie się o godz. 10.00.
Zasady przeprowadzenia debaty wyborczej kandydatów na rektora Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, w wyborach w roku 2020 (plik pdf, rozmiar 420 KB).

 

Zebrania wyborcze

Listy kandydatów w wyborach elektorów do wyborów rektora oraz w wyborach do Senatu Uczelni zamieszczono w intranecie – ostatnia pozycja w menu po lewej stronie – Wybory UP 2020.

 

Kalendarz wyborczy

Kalendarz wyborczy

 

Uchwała Senatu Uczelni – działania wyborcze w warunkach epidemii

Uchwała nr 1/19.05.2020 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 19 maja 2020 roku w sprawie określenia zasad przeprowadzenia czynności wyborczych w wyborach na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w 2020 roku w warunkach epidemii

 

Regulaminy

[2023] Regulamin głosowania w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatom na dziekana
Regulamin głosowania w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatom na stanowisko dyrektora instytutu (plik pdf, rozmiar 920 KB)
[2023] Regulamin głosowania w sprawie udzielenia rekomendacji kandydatom na stanowisko przewodniczącego rady dyscypliny 
Regulamin wyborów do rad instytutów (plik pdf, rozmiar 273 KB)
Regulamin wyborów elektorów do wyborów rektora (plik pdf, rozmiar 350 KB)
Regulamin wyborów do Senatu (plik pdf, rozmiar 445 KB)
Regulamin wyborów rektora (plik pdf, rozmiar 383 KB)
Regulamin głosowania przy powołaniu Przewodniczącego Kolegium Elektorów (plik pdf, rozmiar 383 KB)
[2023] Regulamin wyborów do rady dyscypliny

 

Dyżury komisji wyborczych

Dyżury komisji wyborczych dla poszczególnych okręgów wyborczych w dniach 24 lutego – 2 marca 2020 roku

 

Oświadczenia na potrzeby wyborcze

Oświadczenie o wyborze dyscypliny dla udziałów 50/50 (plik pdf, rozmiar 431 KB)
Oświadczenie lustracyjne – wybory UP, senator i elektor (plik pdf, rozmiar 271 KB) 
Oświadczenie lustracyjne – wybory UP, rektor (plik pdf, rozmiar 451 KB)

Oświadczenia lustracyjne – wybory UP, dotyczą osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 roku

 

Zgłoszenia kandydatów w wyborach

Zgłoszenie kandydata – elektor do wyborów rektora (plik pdf, rozmiar 267 KB)
Zgłoszenie kandydata – senator (plik pdf, rozmiar 267 KB)
Zgoda na kandydowanie na stanowisko rektora (plik pdf, rozmiar 266 KB)

 

Inne do pobrania

Limity w dyscyplinach – wyjaśnienie (plik pdf, rozmiar 506 KB)
Sposób głosowania w okręgach dziedzinowych (plik pdf, rozmiar 483 KB)