fragment baneruNarodowe Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS jest infrastrukturą w ramach Uniwersytetu Jagiellońskiego, udostępniającą bezpłatnie i na otwartych zasadach, unikatowe narzędzie badawcze, jakim jest synchrotron oraz kriomikroskopy. Techniki badawcze dostępne w SOLARIS służą naukowcom z różnych dziedzin: fizyki, chemii, materiałoznawstwa, biologii molekularnej, farmacji, inżynierii, energetyki, archeologii, nanotechnologii, nauki o życiu i wielu innych.

Fulbright (fragment logo)Fulbright English Teaching Assistant (ETA) to program dla polskich uczelni zainteresowanych goszczeniem native speakera. W trakcie dziewięciomiesięcznego pobytu w Polsce (od października do czerwca), osoba taka asystuje w zajęciach języka angielskiego ogólnego lub specjalistycznego i/lub samodzielnie je prowadzi – w zależności od potrzeb uczelni.

Logo BGFStypendium skierowane do polskich i zagranicznych badaczy pracujących w polskiej instytucji naukowej, którzy chcieliby prowadzić badania we Francji.

logo NCNNarodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursu PRELUDIUM 19. Wśród naukowców, którym przyznane zostało finansowanie, znaleźli się: mgr Anna Petiurenko oraz mgr Krystian Macheta.

Logo NCN

Narodowe Centrum Nauki wraz z Towarzystwem Maxa Plancka ogłosiło konkurs na utworzenie Centrów Doskonałości Naukowej Dioscuri.

uśmiechnięci studenciWśród autorów Raportu są dr hab. Małgorzata Pamuła-Behrens, prof. UP i dr hab. Marta Szymańska, prof. UP.

dr hab. Hubert Chudzio, prof. UP odbiera dyplom z rąk prof. dr. hab. Tomasza Gąsowskiego27 maja 2022 roku w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory odbyła się uroczysta gala wręczenia Nagrody i Dyplomów Honorowych Nagrody im. Józefa Dietla (Jubileuszowa – 10 edycja).