rozpoczynające się w roku akademickim 2022/2023

Kierunek studiówOpłata za jeden semestr studiów
w roku akademickim 2022/2023
(PLN)
Administracja samorządowa 1550
ARCHI:KULTURA – edukator architektoniczny 1600
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją 1600
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa 1700
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa z modułem nauczycielskim 1600
Biologia molekularna z elementami biotechnologii 1800
Biologia w terenie 3200
Cyfrowy tłumacz – nowe technologie w przekładzie (studia online) 1900
Dobrostan psów i kotów. Praktyka. Etyka. Prawo 1800
Edukacja językowa dorosłych 1500
Edukacja niezależna – pedagogika waldorfska 1900
Edukacja przez sztukę w przedszkolu i szkole podstawowej 2250
Edukacja techniczna 1600
Edytorstwo 1700
E-nauczyciel 2750
Etyka dla nauczycieli 1900
Fizyka dla nauczycieli 1600
Geografia 1900
Geopolityka i dziennikarstwo międzynarodowe 1650
Gimnastyka korekcyjna wczesnej edukacji z promocją zdrowia dla nauczycieli 2000
Historia 2050
Historia i wiedza o społeczeństwie 2050
Kompetencje przyszłości i coaching 2600
Kreatywne nowe media 1690
Kryminalistyka i psychologia kryminalistyczna 1800
Logopedia 1950
Marketing i kreatywna reklama 2100
Matematyka 1600
Media i public relations w sporcie profesjonalnym 1650
Mediacje i negocjacje 1800
Metodyka i metodologia pracy socjalnej 1800
Nauczanie biologii w szkole podstawowej 2000
Nauczanie języka angielskiego uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – studia online 1450
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego 1650 (I i II semestr), 900 (III semestr)
Neurologopedia 2200
Obsługa hiszpańskojęzycznego klienta biznesowego 2300
Ochrona danych osobowych w oświacie (Inspektor Ochrony Danych) 2250
Organizacja i zarządzanie oświatą 1500
Pedagogika społeczno-opiekuńcza, diagnoza i terapia pedagogiczna 1600
Praca socjalna z uchodźcami 1500
Prawo inwestycyjno-budowlane 1650
Przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela 2000
Przyroda 1400
Social Media Marketing 2000
Tłumacz języka rosyjskiego wobec potrzeb rynku 2200
Tworzenie treści w języku francuskim: specjalista ds. contentu i copywriter 2000
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 1600
Wiedza o społeczeństwie 2050
Wiedza o społeczeństwie i wychowanie do życia w rodzinie 2100
Wsparcie dziecka i rodziny wieloproblemowej 1500

 

Podstawa prawna