• 1 lipca – 2 września: rejestracja elektroniczna
  • 3–16 września: część I i III rekrutacji (ocena projektu badawczego oraz analiza osiągnięć naukowych)
  • 19 września: ogłoszenie wyników części I, zawiadomienia o terminie rozmowy kwalifikacyjnej
  • 22 września: część II rekrutacji (rozmowa kwalifikacyjna)
  • 26 września: ogłoszenie wyników postępowania rekrutacyjnego
  • 29 września: wpis do Szkoły Doktorskiej
  • 3–6 października: wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy
  • 10 października: wpisy uzupełniające

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.22.2022 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 21 kwietnia 2022 roku w sprawie harmonogramu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie na rok akademicki 2022/2023