Limity przyjęć na pierwszy rok studiów

 

Rok akademicki 2022/2023

Kierunek studiówStudia pierwszego stopnia stacjonarneStudia pierwszego stopnia niestacjonarne
administracja 100 100
architektura informacji 50 30
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 25 25
bezpieczeństwo międzynarodowe 100 60
bezpieczeństwo międzynarodowe z językiem wykładowym angielskim 40 40
bezpieczeństwo państwa 120 80
bezpieczeństwo zdrowotne 60 40
bioinformatyka 30 25
biologia 60 25
design 38
digital design 38
dziennikarstwo 80 40
edukacja techniczno-informatyczna 80 30
ekonomia społeczna 90 60
etyka – mediacje i negocjacje 90 60
filologia angielska 200 80
filologia germańska 100 25
filologia hiszpańska 100
filologia polska 90 30
filologia romańska 100
filologia rosyjska 100
filologia włoska 100
filozofia i psychologia rozwoju osobowego 60
fizyka 50 40
geografia 70 30
geopolityka 60 60
gospodarka przestrzenna 70 30
grafika 38
historia 25 25
informatyka 150 75
inżynieria bezpieczeństwa 60
kognitywistyka 90
komunikacja wizualna 38
kryminalistyka 120 60
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 70 30
logopedia 60
malarstwo 31
matematyka 120 30
ochrona środowiska 30
pedagogika 120 120
polityka społeczna 90 60
praca socjalna 50 45
socjologia 90 60
stosunki międzynarodowe 60 60
sztuka i edukacja 31
sztuka i media 38
turystyka historyczna i muzealnictwo  25 25
turystyka i rekreacja 130 45
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe 60
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi  90 60
zarządzanie w służbach społecznych  40 30

 

Podstawa prawna
Uchwała nr 3.25.04.2022 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2022/2023