Limity przyjęć na pierwszy rok studiów

 

Rok akademicki 2021/2022

Kierunek studiówStudia pierwszego stopnia stacjonarneStudia pierwszego stopnia niestacjonarne
administracja 80 90
architektura informacji 50 30
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 45 25
bezpieczeństwo państwa 120 80
bezpieczeństwo zdrowotne 40 40
bezpieczeństwo międzynarodowe 40 40
bezpieczeństwo międzynarodowe (z językiem wykładowym angielskim) 40 40
bioinformatyka 30 25
biologia 60 25
chemia – nauczyciel chemii 25
design 40
digital design 30
edukacja techniczno-informatyczna 80 25
ekonomia społeczna 60 30
etyka – mediacje i negocjacje 90 30
filologia angielska 250
filologia germańska 100 30
filologia hiszpańska 120
filologia polska 90 30
filologia romańska 110
filologia rosyjska 120
filologia włoska 60
filozofia 60 30
fizyka 25
geografia 70 25
geopolityka (pod warunkiem uzyskania zgody MEiN) 60 60
gospodarka przestrzenna 70 30
grafika 40
historia 45 30
informatyka 120 75
inżynieria bezpieczeństwa 50
kognitywistyka 90
komunikacja wizualna 40
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 70 30
logopedia 60
malarstwo 31
matematyka 100 30
ochrona środowiska 25
pedagogika 90 90
politologia 60 30
polityka społeczna 90 30
praca socjalna 50 40
socjologia 90 40
stosunki międzynarodowe 60  30
sztuka i edukacja 31
sztuka i media 15
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe  45 30
turystyka i rekreacja 130 45
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe 60
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi  90 30
zarządzanie w służbach społecznych  40 30

 

Podstawa prawna
Uchwała nr 3.26.04.2021 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2021 w sprawie ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2021/2022