O kryteria przyjęć na wszystkie kierunki studiów, o zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego, a także o wymagane w procesie rekrutacji dokumenty możecie zapytać pracowników Sekcji ds. Rekrutacji.

Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
Sekcja ds. Rekrutacji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 31a
telefon 12 662 60 93
rekrutacja@up.krakow.pl

 

Adres jednostkiKierunek
Instytut Biologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 229N
telefon 12 662 78 20
instytut.biologii@up.krakow.pl

strona internetowa

Bioinformatyka
Biologia
Chemia – nauczanie chemii
Dziennikarstwo przyrodnicze
Ochrona środowiska
Odnowa biologiczna
Psychologia i biologia zwierząt

Instytut Filologii Angielskiej
Kraków, ul. Karmelicka 41, pokój 203
telefon 12 662 62 05
filologia.angielska@up.krakow.pl

strona internetowa

Filologia angielska
Instytut Filologii Polskiej
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 563
telefon 12 662 61 44
polon@up.krakow.pl

strona internetowa

Filologia polska
Kulturoznawstwo i wiedza o mediach
Logopedia
Instytut Filozofii i Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 242
telefon 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl

strona internetowa

Etyka – mediacje i negocjacje
Filozofia
Kogniwistyka
Polityka społeczna
Socjologia
Zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
Instytut Fizyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 515
telefon 12 662 62 98
ifiz@up.krakow.pl

strona internetowa

Fizyka

Instytut Geografii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 442
telefon 12 662 62 45
geograf@up.krakow.pl

strona internetowa

Geografia
Gospodarka przestrzenna
Turystyka i rekreacja

Instytut Historii i Archiwistyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 324
telefon 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl

strona internetowa

Archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
Historia
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
Turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe

Instytut Informatyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 403N
telefon 12 662 78 45
ii@up.krakow.pl

strona internetowa

Informatyka

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Kraków, ul. Mazowiecka 43
telefon 12 662 66 72
insztuki@up.krakow.pl

strona internetowa

Malarstwo
Sztuka i edukacja

Instytut Matematyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 212
telefon 12 662 62 73
instmat@up.krakow.pl

strona internetowa

Matematyka

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 203N
telefon 12 662 66 04
inob@up.krakow.pl

strona internetowa

Bezpieczeństwo państwa
Bezpieczeństwo zdrowotne
Bezpieczeństwo międzynarodowe
Bezpieczeństwo międzynarodowe (z językiem wykładowym angielskim)

Instytut Nauk o Informacji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 360
telefon 12 662 61 76
inoi@up.krakow.pl

strona internetowa

Architektura informacji
Zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Instytutu Nauk o Polityce i Administracji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 236
telefon 12 662 64 46
inpa@up.krakow.pl

strona internetowa

Administracja
Manager projektów społecznych
Stosunki międzynarodowe
Politologia
Instytut Nauk Technicznych
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 32
telefon 12 662 63 31
technika@up.krakow.pl

strona internetowa

Edukacja techniczno-informatyczna
Inżynieria bezpieczeństwa

 

Instytut Neofilologii
ul. Podchorążych 2, pokój 249a
telefon 12 662 63 55
filologia.wloska@up.krakow.pl

strona internetowa

Filologia włoska

Instytut Neofilologii
ul. Studencka 5, pokój 113
telefon 12 662 67 39
filologia.germanska@up.krakow.pl

strona internetowa

 Filologia germańska
Instytut Neofilologii
ul. Podchorążych 2, pokój 255
telefon 12 662 62 01
filologia.hiszpanska@up.krakow.pl
filologia.romanska@up.krakow.pl

strona internetowa

Filologia hiszpańska
Filologia romańska

Instytut Neofilologii
ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
filologia.rosyjska@up.krakow.pl

strona internetowa

Filologia rosyjska

Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 314
telefon 12 662 66 24
ippis@up.krakow.pl

strona internetowa

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Instytut Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 110
telefon 12 662 66 36
ips@up.krakow.pl

strona internetowa

Pedagogika specjalna

Instytut Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 414
telefon 12 662 65 99
telefon 12 662 66 00
inow@up.krakow.pl

strona internetowa


Pedagogika
Instytut Prawa i Ekonomii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234
telefon 12 662 62 11
ipe@up.krakow.pl

strona internetowa

Ekonomia społeczna
Prawo

Instytut Psychologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 348
telefon 12 662 62 29
psych@up.krakow.pl

strona internetowa

Psychologia

Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego
Kraków, os. Stalowe 17, pokój 112
telefon 12 662 79 50
iss@up.krakow.pl

strona internetowa

Praca socjalna
Zarządzanie w służbach społecznych

Instytut Sztuki i Designu
Kraków, ul. Podbrzezie 3
telefon 12 662 66 85
insztuki@up.krakow.pl

strona internetowa

Art & design
Design
Digital design
Grafika
Komunikacja wizualna
Sztuka i media
Sztuka współczesna

 

Limity przyjęć na pierwszy rok studiów

 

Rok akademicki 2020/2021

Kierunek studiówStudia pierwszego stopnia stacjonarneStudia pierwszego stopnia niestacjonarne
administracja 85 70
architektura informacji 50 30
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 45 15
bezpieczeństwo państwa 120 100
bezpieczeństwo zdrowotne 30 30
bioinformatyka 35
biologia 50 20
chemia – nauczyciel chemii 30
design 26
digital design 26
edukacja techniczno-informatyczna 80 20
ekonomia społeczna 55 30
etyka – mediacje i negocjacje 70 30
filologia angielska 160
filologia germańska 60 20
filologia hiszpańska 60
filologia polska 90 30
filologia romańska 100
filologia rosyjska 100
filologia włoska 60
filozofia 40 15
fizyka 20
geografia 70 15
gospodarka przestrzenna 70 15
grafika 26
historia 45 15
informatyka 150 65
inżynieria bezpieczeństwa 45 15
kognitywistyka 60
komunikacja wizualna 26
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 70 30
logopedia 50
malarstwo 26
matematyka 100 30
ochrona środowiska 25
pedagogika 60 60
politologia 50 15
polityka społeczna 40 15
praca socjalna 50 30
socjologia 80 30
stosunki międzynarodowe 60  30
sztuka i edukacja 26
sztuka i media 15
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe  45 15
turystyka i rekreacja 130 50
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe 60
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi  60 15
zarządzanie w służbach społecznych  45 15

 

Podstawa prawna
Uchwała nr 1/22.05.2020 Senatu Uniwersytetu Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2020/2021

O kryteria przyjęć na wszystkie kierunki studiów, o zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego, a także o wymagane w procesie rekrutacji dokumenty możecie zapytać pracowników Sekcji ds. Rekrutacji.

Dział Dydaktyki, Rekrutacji i Praktyk
Sekcja ds. Rekrutacji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 31a
telefon 12 662 60 93
rekrutacja@up.krakow.pl

 

Adres jednostkiKierunek
Instytut Biologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 229N
telefon 12 662 78 20
instytut.biologii@up.krakow.pl

strona internetowa

bioinformatyka
biologia
dziennikarstwo przyrodnicze
ochrona środowiska
odnowa biologiczna
psychologia i biologia zwierząt

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych w organizacji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 236
telefon 12 662 64 46
dziennikarstwo
etyka – mediacje i negocjacje
stosunki międzynarodowe
Instytut Filologii Angielskiej
Kraków, ul. Karmelicka 41, pokój 203
telefon 12 662 62 05
filologia.angielska@up.krakow.pl

strona internetowa

filologia angielska
Instytut Filologii Polskiej
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 563
telefon 12 662 61 44
polon@up.krakow.pl

strona internetowa

filologia polska
kulturoznawstwo i wiedza o mediach
logopedia
media content & creative writing
Instytut Filozofii i Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 242
telefon 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl

strona internetowa

filozofia i psychologia rozwoju osobowego
kogniwistyka
polityka społeczna
socjologia
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
Instytut Geografii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 442
telefon 12 662 62 45
geograf@up.krakow.pl

strona internetowa

geografia
geopolityka
gospodarka przestrzenna
turystyka i rekreacja

Instytut Historii i Archiwistyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 324
telefon 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl

strona internetowa

archiwistyka, biurowość i cyfryzacja
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego
historia
studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
turystyka historyczna i muzealnictwo

Instytut Informatyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 402N
telefon 12 662 78 45
ii@up.krakow.pl

strona internetowa

informatyka

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Kraków, ul. Mazowiecka 43
telefon 12 662 66 72
imiea@up.krakow.pl

strona internetowa

art & science
malarstwo
sztuka i edukacja

Instytut Matematyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 219
telefon 12 662 62 73
instmat@up.krakow.pl

strona internetowa

matematyka

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 203N
telefon 12 662 66 04
inob@up.krakow.pl

strona internetowa

bezpieczeństwo międzynarodowe
bezpieczeństwo międzynarodowe z językiem wykładowym angielskim
bezpieczeństwo państwa
bezpieczeństwo zdrowotne

Instytut Nauk o Informacji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 354
telefon 12 662 61 68
inoi@up.krakow.pl

strona internetowa

architektura informacji
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Instytut Nauk Technicznych
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 32
telefon 12 662 63 31
technika@up.krakow.pl

strona internetowa

edukacja techniczno-informatyczna
fizyka
inżynieria bezpieczeństwa

 

Instytut Neofilologii
ul. Podchorążych 2, pokój 255
telefon 12 662 62 01
filologia.wloska@up.krakow.pl

strona internetowa

filologia włoska

Instytut Neofilologii
ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
filologia.germanska@up.krakow.pl

strona internetowa

 filologia germańska
Instytut Neofilologii
ul. Podchorążych 2, pokój 101
telefon 12 662 67 031
filologia.hiszpanska@up.krakow.pl

strona internetowa

filologia hiszpańska

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 255
telefon 12 662 62 01
filologia.romanska@up.krakow.pl

strona internetowa

filologia romańska
Instytut Neofilologii
ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
filologia.rosyjska@up.krakow.pl

strona internetowa

filologia rosyjska

Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 314
telefon 12 662 66 24
ippis@up.krakow.pl

strona internetowa

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Instytut Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 110
telefon 12 662 66 36
ipskn@up.krakow.pl

strona internetowa

pedagogika specjalna

Instytut Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 414
telefon 12 662 65 99
telefon 12 662 66 00
inow@up.krakow.pl

strona internetowa

nauki o rodzinie
pedagogika
Instytut Prawa i Ekonomii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234
telefon 12 662 62 11
ipe@up.krakow.pl

strona internetowa

administracja
ekonomia społeczna
kryminalistyka
prawo

Instytut Psychologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 348
telefon 12 662 62 29
psych@up.krakow.pl

strona internetowa

psychologia

Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego
Kraków, os. Stalowe 17, pokój 112
telefon 12 662 79 50
isszp@up.krakow.pl

strona internetowa

praca socjalna
zarządzanie w służbach społecznych

Instytut Sztuki i Designu
Kraków, ul. Podbrzezie 3
telefon 12 662 66 85
insztuki@up.krakow.pl

strona internetowa

art & design
design
digital design
grafika
komunikacja wizualna
sztuka i media
sztuka współczesna

 

Limity przyjęć na pierwszy rok studiów

 

Rok akademicki 2021/2022

Kierunek studiówStudia pierwszego stopnia stacjonarneStudia pierwszego stopnia niestacjonarne
administracja 80 90
architektura informacji 50 30
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 45 25
bezpieczeństwo państwa 120 80
bezpieczeństwo zdrowotne 40 40
bezpieczeństwo międzynarodowe 40 40
bezpieczeństwo międzynarodowe (z językiem wykładowym angielskim) 40 40
bioinformatyka 30 25
biologia 60 25
chemia – nauczyciel chemii 25
design 40
digital design 30
edukacja techniczno-informatyczna 80 25
ekonomia społeczna 60 30
etyka – mediacje i negocjacje 90 30
filologia angielska 250
filologia germańska 100 30
filologia hiszpańska 120
filologia polska 90 30
filologia romańska 110
filologia rosyjska 120
filologia włoska 60
filozofia 60 30
fizyka 25
geografia 70 25
geopolityka (pod warunkiem uzyskania zgody MEiN) 60 60
gospodarka przestrzenna 70 30
grafika 40
historia 45 30
informatyka 120 75
inżynieria bezpieczeństwa 50
kognitywistyka 90
komunikacja wizualna 40
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 70 30
logopedia 60
malarstwo 31
matematyka 100 30
ochrona środowiska 25
pedagogika 90 90
politologia 60 30
polityka społeczna 90 30
praca socjalna 50 40
socjologia 90 40
stosunki międzynarodowe 60  30
sztuka i edukacja 31
sztuka i media 15
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe  45 30
turystyka i rekreacja 130 45
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe 60
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi  90 30
zarządzanie w służbach społecznych  40 30

 

Podstawa prawna
Uchwała nr 3.26.04.2021 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2021 w sprawie ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2021/2022

Laureaci i finaliści olimpiad

Laureaci, finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich przyjmowani będą na studia decyzją Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego ponad limit, bez postępowania kwalifikacyjnego przed komisją rekrutacyjną.

Wiecej szczegółów znajduje się w Uchwale nr 3/22.04.2020 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2020 roku.

Podstawa prawna
Uchwała nr 3/22.04.2020 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię w latach 2020/2021–2023/2024

 

W roku akademickim 2024/2025 laureaci, finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich będą przyjmowani na studia decyzją Rektora (Uchwała nr 2.26.04.2021 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię w roku 2024/2025) ponad limit, bez postępowania kwalifikacyjnego przed komisją rekrutacyjną.