O kryteria przyjęć na wszystkie kierunki studiów, o zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego, a także o wymagane w procesie rekrutacji dokumenty możecie zapytać pracowników Sekcji ds. Rekrutacji.

Biuro Rekrutacji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokoje 52 i 53
telefon 12 662 60 93
rekrutacja@up.krakow.pl

 

Adres jednostkiKierunek
Instytut Biologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 229N
telefon 12 662 78 20
instytut.biologii@up.krakow.pl

strona internetowa

bioinformatyka
biologia
ochrona środowiska
odnowa biologiczna
psychologia i biologia zwierząt

Instytut Dziennikarstwa i Stosunków Międzynarodowych w organizacji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 236
telefon 12 662 64 46
inpa@up.krakow.pl

strona internetowa

dziennikarstwo
dziennikarstwo przyrodnicze
dziennikarstwo społeczne
etyka – mediacje i negocjacje
stosunki międzynarodowe
Instytut Filologii Angielskiej
Kraków, ul. Karmelicka 41, pokój 203
telefon 12 662 62 05
filologia.angielska@up.krakow.pl

strona internetowa

filologia angielska
Instytut Filologii Polskiej
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 563
telefon 12 662 61 44
polon@up.krakow.pl

strona internetowa

filologia polska
kulturoznawstwo i wiedza o mediach
logopedia
media content & creative writing
Instytut Filozofii i Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 242
telefon 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl

strona internetowa

kogniwistyka
socjologia
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi
Instytut Geografii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 442
telefon 12 662 62 45
geograf@up.krakow.pl

strona internetowa

geografia
geopolityka
gospodarka przestrzenna
turystyka i rekreacja

Instytut Historii i Archiwistyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 324
telefon 12 662 61 82
historia@up.krakow.pl

strona internetowa

archiwistyka, biurowość i cyfryzacja
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo
biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego
historia
studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskie
turystyka historyczna i muzealnictwo

Instytut Informatyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 402N
telefon 12 662 78 45
ii@up.krakow.pl

strona internetowa

informatyka

Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej
Kraków, ul. Mazowiecka 43
telefon 12 662 66 72
imiea@up.krakow.pl

strona internetowa

art & science
malarstwo
sztuka i edukacja

Instytut Matematyki
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 219
telefon 12 662 62 73
instmat@up.krakow.pl

strona internetowa

matematyka

Instytut Nauk o Bezpieczeństwie
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 203N
telefon 12 662 66 04
inob@up.krakow.pl

strona internetowa

bezpieczeństwo międzynarodowe
bezpieczeństwo międzynarodowe z językiem wykładowym angielskim
bezpieczeństwo państwa
bezpieczeństwo zdrowotne

Instytut Nauk o Informacji
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 354
telefon 12 662 61 68
inoi@up.krakow.pl

strona internetowa

architektura informacji
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe

Instytut Nauk Technicznych
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 32
telefon 12 662 63 31
technika@up.krakow.pl

strona internetowa

edukacja techniczno-informatyczna
fizyka
inżynieria bezpieczeństwa

 

Instytut Neofilologii
ul. Podchorążych 2, pokój 255
telefon 12 662 62 01
filologia.wloska@up.krakow.pl

strona internetowa

filologia włoska

Instytut Neofilologii
ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
filologia.germanska@up.krakow.pl

strona internetowa

 filologia germańska
Instytut Neofilologii
ul. Podchorążych 2, pokój 101
telefon 12 662 67 031
filologia.hiszpanska@up.krakow.pl

strona internetowa

filologia hiszpańska

Instytut Neofilologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 255
telefon 12 662 62 01
filologia.romanska@up.krakow.pl

strona internetowa

filologia romańska
Instytut Neofilologii
ul. Studencka 5, pokój 101
telefon 12 662 67 31
filologia.rosyjska@up.krakow.pl

strona internetowa

filologia rosyjska
filologia ukraińska

Instytut Pedagogiki Przedszkolnej i Wczesnoszkolnej
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 314
telefon 12 662 66 24
ippis@up.krakow.pl

strona internetowa

pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Instytut Pedagogiki Specjalnej, Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 110
telefon 12 662 66 36
ipskn@up.krakow.pl

strona internetowa

pedagogika specjalna

Instytut Pedagogiki Społecznej i Wsparcia Rodziny
Kraków, ul. Ingardena 4, pokój 414
telefon 12 662 65 99
telefon 12 662 66 00
inow@up.krakow.pl

strona internetowa

pedagogika
polityka społeczna
Instytut Prawa i Ekonomii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 234
telefon 12 662 62 11
ipe@up.krakow.pl

strona internetowa

administracja
ekonomia społeczna
prawo

Instytut Psychologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 348
telefon 12 662 62 29
psych@up.krakow.pl

strona internetowa

psychologia

Instytut Spraw Społecznych i Zdrowia Publicznego
Kraków, os. Stalowe 17, pokój 112
telefon 12 662 79 50
isszp@up.krakow.pl

strona internetowa

praca socjalna
zarządzanie kryzysowe
zarządzanie w służbach społecznych

Instytut Sztuki i Designu
Kraków, ul. Podbrzezie 3
telefon 12 662 66 85
insztuki@up.krakow.pl

strona internetowa

art & design
design
digital design
grafika
komunikacja wizualna
sztuka i media
sztuka współczesna

 

Limity przyjęć na pierwszy rok studiów

 

Rok akademicki 2021/2022

Kierunek studiówStudia pierwszego stopnia stacjonarneStudia pierwszego stopnia niestacjonarne
administracja 80 90
architektura informacji 50 30
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 45 25
bezpieczeństwo państwa 120 80
bezpieczeństwo zdrowotne 40 40
bezpieczeństwo międzynarodowe 40 40
bezpieczeństwo międzynarodowe (z językiem wykładowym angielskim) 40 40
bioinformatyka 30 25
biologia 60 25
chemia – nauczyciel chemii 25
design 40
digital design 30
edukacja techniczno-informatyczna 80 25
ekonomia społeczna 60 30
etyka – mediacje i negocjacje 90 30
filologia angielska 250
filologia germańska 100 30
filologia hiszpańska 120
filologia polska 90 30
filologia romańska 110
filologia rosyjska 120
filologia włoska 60
filozofia 60 30
fizyka 25
geografia 70 25
geopolityka (pod warunkiem uzyskania zgody MEiN) 60 60
gospodarka przestrzenna 70 30
grafika 40
historia 45 30
informatyka 120 75
inżynieria bezpieczeństwa 50
kognitywistyka 90
komunikacja wizualna 40
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 70 30
logopedia 60
malarstwo 31
matematyka 100 30
ochrona środowiska 25
pedagogika 90 90
politologia 60 30
polityka społeczna 90 30
praca socjalna 50 40
socjologia 90 40
stosunki międzynarodowe 60  30
sztuka i edukacja 31
sztuka i media 15
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe  45 30
turystyka i rekreacja 130 45
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe 60
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi  90 30
zarządzanie w służbach społecznych  40 30

 

Podstawa prawna
Uchwała nr 3.26.04.2021 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2021 w sprawie ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2021/2022

Laureaci i finaliści olimpiad

Laureaci, finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich przyjmowani będą na studia decyzją Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego ponad limit, bez postępowania kwalifikacyjnego przed komisją rekrutacyjną.

Wiecej szczegółów znajduje się w Uchwale nr 3/22.04.2020 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2020 roku.

Podstawa prawna
Uchwała nr 3/22.04.2020 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 kwietnia 2020 roku w sprawie warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię w latach 2020/2021–2023/2024

 

W roku akademickim 2024/2025 laureaci, finaliści olimpiad stopnia centralnego, laureaci konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich będą przyjmowani na studia decyzją Rektora (Uchwała nr 2.26.04.2021 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie warunków rekrutacji na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego, laureatów konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych przez Uczelnię w roku 2024/2025) ponad limit, bez postępowania kwalifikacyjnego przed komisją rekrutacyjną.

Limity przyjęć na pierwszy rok studiów

 

Rok akademicki 2022/2023

Kierunek studiówStudia pierwszego stopnia stacjonarneStudia pierwszego stopnia niestacjonarne
administracja 100 100
architektura informacji 50 30
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 25 25
bezpieczeństwo międzynarodowe 100 60
bezpieczeństwo międzynarodowe z językiem wykładowym angielskim 40 40
bezpieczeństwo państwa 120 80
bezpieczeństwo zdrowotne 60 40
bioinformatyka 30 25
biologia 60 25
design 38
digital design 38
dziennikarstwo 80 40
edukacja techniczno-informatyczna 80 30
ekonomia społeczna 90 60
etyka – mediacje i negocjacje 90 60
filologia angielska 200 80
filologia germańska 100 25
filologia hiszpańska 100
filologia polska 90 30
filologia romańska 100
filologia rosyjska 100
filologia włoska 100
filozofia i psychologia rozwoju osobowego 60
fizyka 50 40
geografia 70 30
geopolityka 60 60
gospodarka przestrzenna 70 30
grafika 38
historia 25 25
informatyka 150 75
inżynieria bezpieczeństwa 60
kognitywistyka 90
komunikacja wizualna 38
kryminalistyka 120 60
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 70 30
logopedia 60
malarstwo 31
matematyka 120 30
ochrona środowiska 30
pedagogika 120 120
polityka społeczna 90 60
praca socjalna 50 45
socjologia 90 60
stosunki międzynarodowe 60 60
sztuka i edukacja 31
sztuka i media 38
turystyka historyczna i muzealnictwo  25 25
turystyka i rekreacja 130 45
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe 60
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi  90 60
zarządzanie w służbach społecznych  40 30

 

Podstawa prawna
Uchwała nr 3.25.04.2022 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 25 kwietnia 2022 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2022/2023

Limity przyjęć na pierwszy rok studiów

 

Rok akademicki 2020/2021

Kierunek studiówStudia pierwszego stopnia stacjonarneStudia pierwszego stopnia niestacjonarne
administracja 85 70
architektura informacji 50 30
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 45 15
bezpieczeństwo państwa 120 100
bezpieczeństwo zdrowotne 30 30
bioinformatyka 35
biologia 50 20
chemia – nauczyciel chemii 30
design 26
digital design 26
edukacja techniczno-informatyczna 80 20
ekonomia społeczna 55 30
etyka – mediacje i negocjacje 70 30
filologia angielska 160
filologia germańska 60 20
filologia hiszpańska 60
filologia polska 90 30
filologia romańska 100
filologia rosyjska 100
filologia włoska 60
filozofia 40 15
fizyka 20
geografia 70 15
gospodarka przestrzenna 70 15
grafika 26
historia 45 15
informatyka 150 65
inżynieria bezpieczeństwa 45 15
kognitywistyka 60
komunikacja wizualna 26
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 70 30
logopedia 50
malarstwo 26
matematyka 100 30
ochrona środowiska 25
pedagogika 60 60
politologia 50 15
polityka społeczna 40 15
praca socjalna 50 30
socjologia 80 30
stosunki międzynarodowe 60  30
sztuka i edukacja 26
sztuka i media 15
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe  45 15
turystyka i rekreacja 130 50
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe 60
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi  60 15
zarządzanie w służbach społecznych  45 15

 

Podstawa prawna
Uchwała nr 1/22.05.2020 Senatu Uniwersytetu Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2020/2021

trzy znaki zapytania


Gdzie znajdę informację na temat studiów prowadzonych na Uniwersytecie Pedagogicznym?

Informacje zamieszczone są w zakładce Kandydat.

Gdzie uzyskam więcej informacji na temat prowadzonych studiów?

Szczegółowych informacji udzielają jednostki prowadzące poszczególne kierunki studiów.

Jak wygląda proces rekrutacji?

Kandydat, który chce ubiegać się o przyjęcie na studia stacjonarne lub niestacjonarne, pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite magisterskie w Uniwersytecie Pedagogicznym zobowiązany jest do:

 • wypełnienia elektronicznego formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej rekrutacja-studia.up.krakow.pl (początek rejestracji od 1 czerwca 2022 roku);
 • wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez Elektroniczny System Rekrutacyjny;
 • wpisania wyników, zamieszczenia skanu wymaganych dokumentów i fotografii w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym;
 • dokonania wpisu na studia (pod warunkiem zakwalifikowania do przyjęcia na studia).


Jakie dokumenty muszę złożyć, chcąc ubiegać się o przyjęcie na studia?

Każdy kandydat na studia zamieszcza w systemie skany niżej wymienionych dokumentów:

 • skan świadectwa dojrzałości;
 • skan aneksu do świadectwa dojrzałości – w przypadku poprawy lub uzupełnienia matury;
 • skan dyplomu licencjata, inżyniera lub magistra – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Kandydaci – absolwenci roku 2021/2022 ubiegający się o przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą zamieścić skan zaświadczenia o zdaniu egzaminu dyplomowego i uzyskanej ocenie na dyplomie. Kopię dyplomu wraz oryginałem do wglądu kandydat zobowiązany jest doręczyć komisji rekrutacyjnej w terminie przez nią ustalonym.

W jaki sposób mogę dokonać opłaty rekrutacyjnej?

Kandydat może wnieść opłatę: w banku, na poczcie lub przez internet, na indywidualnie przypisany mu podczas elektronicznej rejestracji numer konta bankowego. Opłata rekrutacyjna podlega zwrotowi jedynie w przypadku nieuruchomienia kierunku (ścieżki kształcenia) lub rezygnacji kandydata z rekrutacji na studia tylko do momentu ostatniego dnia elektronicznej rejestracji na wybranym kierunku (ścieżce kształcenia) za pomocą kliknięcia przycisku „rezygnuj”.

Chcę zarejestrować się na kilka kierunków studiów. Ile wpłat mam dokonać?

Opłata rekrutacyjna jest osobna dla każdego kierunku studiów (dla każdej ścieżki kształcenia). Jeśli kandydat rejestruje się na przykład na trzy kierunki studiów musi dokonać trzech wpłat.


Opłata za legitymację. Ile wpłat dokonać?

 • Jeśli kandydat zostanie zakwalifikowany do przyjęcia na kilka kierunków – wnosi jedną opłatę za legitymację (również w przypadku, jeśli podejmuje kształcenie na kilku kierunkach).
 • Jeśli kandydat posiada już legitymację Uniwersytetu Pedagogicznego – nie wnosi opłaty za legitymację (dotyczy to między innymi kandydatów na studia drugiego stopnia, którzy są absolwentami Uniwersytetu Pedagogicznego).

 

System nie odnotował dokonania przeze mnie opłaty rekrutacyjnej. Co zrobić?

Jeśli kandydat posiada potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej, nie musi się martwić. Aby kwota została zaksięgowana na jego koncie, może upłynąć nawet kilka dni. Najszybciej informacja pojawi się po dokonaniu wpłaty przez internetowe konto bankowe, dłużej trwa księgowanie wpłat dokonanych na poczcie. Należy pamiętać, aby zachować potwierdzenie opłaty. Jeśli na koncie kandydata nie została zaksięgowana opłata rekrutacyjna należy pilnie skontaktować się z komisją rekrutacyjną oraz przesłać potwierdzenie wniesienia opłaty na wskazany w informatorze elektronicznym adres mailowy.

Nie posiadam jeszcze świadectwa maturalnego, a system rekrutacyjny został już uruchomiony, czy mogę się już rejestrować?

Można założyć indywidualne konto i uzupełnić dane osobowe. W celu wykonania pełnej rejestracji należy poczekać, na świadectwo z wynikami matur (nie dotyczy kandydatów na kierunki artystyczne oraz osób, które posiadają świadectwo maturalne). O zakwalifikowaniu do przyjęcia nie decyduje kolejność zgłoszeń. Decydują wyniki uzyskane na świadectwie dojrzałości.

Nie posiadam jeszcze dyplomu a chcę ubiegać się o przyjęcie na studia drugiego stopnia. Co zrobić?

O przyjęcie na studia drugiego stopnia może ubiegać się kandydat, który jest już po obronie pracy dyplomowej. Zamiast dyplomu załącza skan zaświadczenia potwierdzającego obronę.

Wyjeżdżam i będę nieobecny w kraju podczas rekrutacji, w jaki sposób mogę dostarczyć dokumenty a później zapisać się na studia?

Jeśli kandydat nie może dokonać wpisu osobiście, powinien wskazać osobę, która na podstawie pisemnego upoważnienia zrobi to w jego imieniu. Upoważnienie pisemne nie wymaga potwierdzenia notarialnego. Wzór upoważnienia.

Sposób dokonania wpisu na listę studentów zostanie przekazany przez komisję rekrutacyjną za pośrednictwem indywidualnego konta kandydata oraz wiadomości wysłanej na adres mailowy wskazany w elektronicznym systemie.

 

Pisałem maturę wcześniej a w tym roku ją poprawiałem lub uzupełniałem. Numer którego dokumentu wpisać w Elektronicznym Systemie Rekrutacyjnym?

W polu „numer świadectwa dojrzałości” należy wpisać numer dokumentu, który kandydat uzyskał po zdaniu egzaminu maturalnego. Gdy kandydat podwyższył wynik lub zdał egzamin z przedmiotów dodatkowych, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości, który jest dokumentem uzupełniającym – załącznikiem do świadectwa dojrzałości. W elektronicznym systemie należy umieścić oba dokumenty, a w miejscu wpisywania ocen – należy wpisać najwyższy uzyskany wynik.

Wyniki z których przedmiotów brane są pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym?

O tym, które wyniki uwzględniane są w postępowaniu rekrutacyjnym dowiesz się z zakładki Kandydat. Zasady te są zróżnicowane na poszczególnych kierunkach studiów, zależą również od rodzaju zdawanej matury („stara” lub „nowa”).

Jaki poziom wybierać na maturze – podstawowy czy rozszerzony? Jaki ma to wpływ na liczbę uzyskanych punktów?

Warto zdawać maturę na poziomie rozszerzonym, ponieważ korzystniejszy jest przelicznik wyniku, co zwiększa szansę przyjęcia, zwłaszcza na obleganych kierunkach. Poniżej przedstawiamy zasady przeliczania wyników egzaminu maturalnego – „nowa matura”:
Wyniki egzaminu maturalnego z części pisemnej komisje rekrutacyjne przeliczają wg zasady:
poziom podstawowy 1% pkt = 1 pkt
poziom rozszerzony 1% pkt = 1,5 pkt

Szczegółowe kryteria kwalifikacji określają sposób przeliczania wyników matur.

Gdy kandydat zdawał maturę na obu poziomach, w rankingu uwzględnia się wynik korzystniejszy dla kandydata (nie dotyczy kierunku filologia angielska).Jak punktuje się wyniki uzyskane na maturze międzynarodowej?

Kandydatów z maturą międzynarodową obowiązują takie same przedmioty egzaminu maturalnego jak kandydatów z nową maturą.
Wynik poziomu SL mnożony jest przez współczynnik 1,5.
Wynik poziomu HL mnożony jest przez współczynnik 2,0.
Wyniki na świadectwie matury międzynarodowej przeliczane będą w następujący sposób:

matura międzynarodowa IB
SL
nowa matura
PP
 matura międzynarodowa IB
HL
nowa matura
PR
7 100% 7 100%
6 90% 6 90%
5 75% 5 75%
4 60% 4 60%
3 45% 3 45%
2 30% 2 30%

Jak punktuje się wyniki uzyskane na maturze dwujęzycznej?

Kandydatom, którzy zdawali maturę dwujęzyczną, ubiegającym się o przyjęcie na kierunki: filologia angielska, filologia germańska, filologia romańska, filologia rosyjska, filologia hiszpańska, filologia włoska komisje rekrutacyjne przeliczą wyniki matur, aby były porównywalne do matury zdawanej na poziomie rozszerzonym:

 • gdy maturzysta uzyska z matury wynik niższy niż 80% pkt, zastosowany zostanie przelicznik 1,25
 • gdy maturzysta uzyska z matury wynik co najmniej 80% pkt, otrzyma 100% pkt

Otrzymany wynik zostanie przemnożony przez współczynnik 1,5.

 

Jakie są zasady przyjęć dla kandydatów, którzy ukończą szkołę za granicą?

Obywatel polski, który uzyskał świadectwo dojrzałości poza granicami RP jest przyjmowany na wybrany kierunek studiów według zasad dla kandydatów ze „starą maturą” (nie dotyczy kandydatów posiadających świadectwo International Baccalaureate (IB) i European Baccalaureate (EB)).

Czy mogę przewidzieć jakie mam szanse, aby dostać się na dany kierunek studiów?

Trudno jest przewidzieć szanse kwalifikacji na poszczególne kierunki. Zainteresowanie kierunkami w każdym roku jest inne, tak samo jak różne są progi punktowe, które zależą od wyników egzaminów maturalnych kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia. Często kandydaci „asekurują się”, składając podania na kilka kierunków, z których potem rezygnują. Dlatego wskaźniki takie jak liczba kandydatów na miejsce, czy próg punktowy są często mylące. Szczególnie dotyczy to dolnego progu punktowego.

Jakie fotografie wymagane są przez Uczelnię i kiedy mam je donieść?

Kandydat składa fotografię dopiero w momencie dokonywania wpisu na listę studentów. Wymagana jest fotografia barwna, bez nakrycia głowy, na jasnym tle, naklejona na formularzu wpisowym wydrukowanym z systemu rekrutacyjnego. Wymiary fotografii: 35×45 mm, takie jak do dowodu osobistego.

Jakie dokumenty powinienem dostarczyć po przyjęciu się na studia?

Po zakwalifikowaniu – w dniu wpisu – konieczne jest złożenie następujących dokumentów:

 • formularz wpisowy – wydruk z systemu rekrutacyjnego
 • kopię świadectwa dojrzałości, oryginał – tylko do wglądu
 • kopię aneksu do świadectwa dojrzałości, oryginał – tylko do wglądu
 • kopię dyplomu ukończenia studiów, oryginał do wglądu bądź zaświadczenie stwierdzające ukończenie studiów
 • zaświadczenie o średniej ocen ze studiów pierwszego stopnia (dotyczy kierunków drugiego stopnia, na których jest wymagane) lub kopia suplementu do dyplomu, jeśli zawiera informację o średniej ze studiów
 • zaświadczenie potwierdzające posiadane kwalifikacje nauczycielskie (dotyczy kierunków, na których jest wymagane)
 • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na wybranym kierunku (dotyczy kierunków: biologia, bioinformatyka, ochrona środowiska, odnowa biologiczna, psychologia i biologia zwierząt)
 • aktualna fotografia (w formacie 35×45 mm) naklejona na formularzu wpisowym wydrukowanym z systemu rekrutacyjnego
 • deklarację wyboru języka (wydruk z systemu rekrutacyjnego)
 • 2 egzemplarze umowy w sprawie świadczenia usług edukacyjnych (dotyczy studiów niestacjonarnych i obcokrajowców).


W jaki sposób poznam wyniki rekrutacj?

Każdy kandydat na indywidualnym koncie w systemie rekrutacyjnym będzie mógł sprawdzić wyniki postępowania kwalifikacyjnego. Informacja zostanie również wysłana na adres mailowy wskazany w elektronicznym systemie.