jesienne drzewo przed budynkiem uniwersyteckimZgodnie z decyzją Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju dr. hab. Roberta Stawarza, prof. UP 1 października 2021 roku będzie dniem wolnym od zajęć dydaktycznych, z wyłączeniem studentów pierwszego roku studiów: pierwszego stopnia, jednolitych magisterskich oraz drugiego stopnia.

„Ars Quaerendi”

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczął nabór wniosków w dziesiątej edycji konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego „Ars Quaerendi” za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury.

wnętrze jednej z sal wykładowychInformujemy, że osoby, które mają w swoich planach studiów w semestrze zimowym wykłady ogólnouczelniane, zobowiązane są do dokonania na nie zapisu.

studentka Uniwersytetu Pedagogicznego na terenie kampusu z kubkiem termicznym w dłoniZgodnie z decyzją Prorektora ds. Kształcenia i Rozwoju dr. hab. Roberta Stawarza, prof. UP, 10 i 12 listopada 2021 roku będą dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich.

dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Kształcenia, w związku z Juwenaliami, dzień 12 maja 2017 r. (piątek) będzie wolny od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych.

 

Logo Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Zgodnie z decyzją Prorektora ds. Kształcenia dzień 10 listopada 2017 r. będzie wolny od zajęć dydaktycznych dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

 

12 października rozpoczną się zapisy na wykłady ogólnouczelnianeInformujemy, że osoby, które mają w swoich planach studiów wykłady ogólnouczelniane, zobowiązane są do dokonania na nie zapisu.