Uniwersytecka Rada ds. Jakości Kształcenia

prof. dr hab. Bożena Muchacka – przewodnicząca
dr hab. Tomasz Bryndal, prof. UP
dr Joanna Fryt
dr Wioletta Kilar
dr Małgorzata Kmak
dr Lech Kolasiński
dr Stanisław Kowal
dr Mateusz Szast
dr Tomasz Szybisty
mgr Agnieszka Głowacz-Proszkiewicz
mgr Piotr Pastuszko
mgr Hanna Rybkowska
mgr inż. Agata Małozięć – sekretarz
Artur Lechowicz – przedstawiciel studentów
Joanna Surma – przedstawiciel studentów

 

Wewnętrzny system zapewniania jakości kształcenia

Zarządzenie Nr R/Z.0201-100/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

 

 

Na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie w następujących dziedzinach naukowych:

Wydział Humanistyczny

Historia
Filozofia

Wydział Filologiczny

Językoznawstwo
Literaturoznawstwo

Wydział Politologii

Nauki o polityce

Wydział Geograficzno-Biologiczny

Biologia
Geografia

Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Matematyka
Fizyka

Wydział Sztuki

Sztuki piękne

 

Dyrekcja

Dyrektor
dr hab. Władysław Kolasa, prof. UP

Zastępca
dr hab. Aleksandra Budrewicz, prof. UP

 

O Szkole Doktorskiej

Szkoła Doktorska Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie rozpoczęła działalność w roku 2019. Kształci doktorantów w następujących dyscyplinach:

 • filozofia
 • historia
 • językoznawstwo
 • literaturoznawstwo
 • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna
 • pedagogika
 • nauki o polityce i administracji
 • matematyka
 • nauki biologiczne
 • nauki fizyczne
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki
 • nauki o bezpieczeństwie
 • nauki o Ziemi i środowisku

 

Biuro Szkoły Doktorskiej

Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 31c
telefon 12 662 64 41
szkola.doktorska@up.krakow.pl 

strona internetowa