Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

ul. Podchorążych 2
30-084 Kraków, Polska

NIP:  675-02-00-195

Biuro Rekrutacji
ul. Podchorążych 2, pokój 16
telefon 12 662 60 93

 

Kancelaria Uczelni
Kancelaria Uczelni pełni rolę dziennika podawczego oraz punktu informacyjnego. 
Czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15–16.00
ul. Podchorążych 2, pierwsze piętro (obok wejścia głównego)
telefon 12 662 60 14
fax 12 637 22 43
info@up.krakow.pl

Rzecznik prasowy Uczelni
Dorota Rojek-Koryzna
ul. Podchorążych 2, pokój 303
telefon 798 619 662
rzecznik@up.krakow.pl

Inspektor Ochrony Danych
dr Tomasz Kalita
iod@up.krakow.pl 

Administrator strony internetowej
Aleksandra Fajfer
Biuro Promocji
ul. Podchorążych 2, pokój 28
redaktor@up.krakow.pl

 

 

Lokalizacja i dojazd