Kierunek studiówOpłata za naukę (PLN)
I rokII rokIII rokIV rokV rok
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 4000 4000 4000 4000 4000
pedagogika specjalna 4000 4000 4000 4000 4000
prawo 4400 4400 4400 4400 4400
psychologia 4000 4000 4000 4000 4000

 

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R/Z.0201-50/2020 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 2 lipca 2020 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2020/2021