Cudzoziemcy studiujący na Uniwersytecie Pedagogicznym w roku akademickim 2018/2019 wnoszą opłatę za naukę na studiach stacjonarnych semestralnie.

Opłata za każdy semestr nauki na studiach stacjonarnych wynosi 500 euro (EUR).

Opłatę za naukę na studiach stacjonarnych należy wnieść w terminach:

  • na pierwszym roku studiów:
    – za pierwszy semestr – do 30 września 2018 r.
    – za drugi semestr – do 15 marca 2019 r.
  • na kolejnych latach studiów:
    – za pierwszy semestr – do 31 października 2018 r.
    – za drugi semestr – do 15 marca 2019 r.

Dane do wpłat

Numer rachunku dla wpłat w złotych polskich (PLN) 71 1240 4722 1111 0000 4852 4687
Numer rachunku dla wpłat w euro (EUR) 78 1240 4722 1978 0000 4851 6422
SWIFT CODE (BIC) PKOPPLPW

Bank PEKAO S.A. Oddział w Krakowie
ul. Szpitalna 15
31-024 Kraków

Studentowi, który zalega z opłatą za studia, nie może zostać wydana legitymacja studencka bądź przedłużona jej ważność.

Podstawa prawna: Zarządzenie nr R/Z.0201-20/2018 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wysokości i terminu wnoszenia opłat przez cudzoziemców za studia I, II i III stopnia w roku akademickim 2018/2019