Limity przyjęć na pierwszy rok studiów

 

Rok akademicki 2020/2021

Kierunek studiówStudia jednolite magisterskie stacjonarneStudia jednolite magisterskie niestacjonarne
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 120 80
pedagogika specjalna 120 60
prawo 100 40
psychologia 120 90

 

Podstawa prawna
Uchwała nr 1/22.05.2020 Senatu Uniwersytetu Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 22 maja 2020 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2020/2021