Limity przyjęć na pierwszy rok studiów

 

Rok akademicki 2019/2020

Kierunek studiówStudia jednolite magisterskie stacjonarneStudia jednolite magisterskie niestacjonarne
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 80 140
pedagogika specjalna 90 60
prawo 100 15
psychologia 120 90

 

Podstawa prawna
Uchwała nr 1/20.05.2019 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie: ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2019/2020