Limity przyjęć na pierwszy rok studiów

 

Rok akademicki 2023/2024

Kierunek studiówStudia jednolite magisterskie stacjonarneStudia jednolite magisterskie niestacjonarne
filologia angielska 80
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 150 100
pedagogika specjalna 120 120
prawo 85 60
psychologia 90 60
psychologia i biologia zwierząt 90 50

 
Podstawa prawna
Uchwała nr 2.24.04.2023 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 24 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2023/2024