Kierunki nauczycielskie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej

Zapraszamy na studia stacjonarne dofinansowane ze środków Unii Europejskiej na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Studia zapewnią Ci najlepsze w Polsce przygotowanie do pracy w zawodzie nauczyciela przedszkola oraz klas I–III szkoły podstawowej.

Projekt „Nauczyciel przyszłości. Innowacyjny Program Kształcenia Nauczycieli przedszkoli i klas I–III szkoły podstawowej” skierowany jest do maturzystów – kandydatów na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie. Studia realizowane będą w trybie stacjonarnym, zgodnie z harmonogramem projektowym, przez 4 lata i zakończą się w 2023 r. uzyskaniem przez absolwenta dyplomu magistra.

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej poprzez rozwijanie kompetencji osobowych odpowiadających potrzebom społeczeństwa, gospodarki i rynku podczas studiów jednolitych magisterskich. Innowacyjny program kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna opracowany jest zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Modelowych programów kształcenia nauczycieli przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej”. Innowacyjny program kształcenia obejmuje obszary tematyczne z czterech dziedzin: nauk społecznych, humanistycznych, sztuki i nauk ścisłych, co gwarantuje interdyscyplinarne przygotowanie przyszłych nauczycieli. Program został przygotowany z uwzględnieniem nowoczesnych metod pedagogicznych, w celu rozwijania społecznych, personalnych i kulturowych kompetencji przyszłych nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.

Program kształcenia dostosowany jest do indywidualnych potrzeb studenta poprzez wykorzystanie tutoringu w formie spersonalizowanego doradztwa, jako wsparcia w nabywaniu wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy nauczyciela. Cechą wyróżniającą ten program jest także zwiększona liczba godzin praktyk zawodowych, podczas których studenta wspierać będą zarówno nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy placówek. Duży nacisk położono na rozwój kompetencji informatycznych przyszłego studenta, niezbędnych do efektywnego funkcjonowania młodych ludzi w dynamicznie zmieniającym się świecie.

Dowiedz się więcej