Limity przyjęć na pierwszy rok studiów

 

Rok akademicki 2023/2024

Kierunek studiówStudia drugiego stopnia stacjonarneStudia drugiego stopnia niestacjonarne
administracja 100 120
archiwistyka, biurowość i cyfryzacja 25 25
art & design 120
art & science 31
bezpieczeństwo narodowe 100 80
biologia 45 30
biznesowe wykorzystanie dziedzictwa kulturowego 15 20
edukacja techniczno-informatyczna 80 (2-letnie), 80 (1,5-roczne) 50 (2-letnie), 50 (1,5-roczne)
ekonomia 80 80
etyka – mediacje i negocjacje 60 60
filologia angielska 60 60
filologia germańska 20
filologia hiszpańska 20
filologia polska 75 45
filologia romańska 20
filologia rosyjska 20
filologia włoska 20  –
fizyka 50
geografia 50 30
geopolityka 60 60
gospodarka przestrzenna 25 25
historia 25 25
informatyka 30 45
inżynieria bezpieczeństwa 80 50
kryminalistyka 100 60
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 30 25
logistyka 130 130
logopedia 30
malarstwo 35
matematyka 90 60
media content & creative writing 60 30
pedagogika 90 90
praca socjalna 50 45
socjologia 70 70
stosunki międzynarodowe 60 60
stosunki niemcoznawcze i środkowoeuropejskie 15
sztuka i edukacja 35
sztuka współczesna 22
turystyka i rekreacja 45 20
zarządzanie informacją i publikowanie cyfrowe 60
zarządzanie w służbach społecznych 50 40

 

Podstawa prawna
Uchwała nr 2.24.04.2023 Senatu Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z 24 kwietnia 2023 roku w sprawie ustalenia limitów przyjęć na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w roku akademickim 2023/2024