Kierunek studiówOpłata za naukę (PLN)
I rokII rokIII rokIV rok
administracja 4000 4000 4000
architektura informacji 4100 4100 4100
archiwistyka, zarządzanie dokumentacją i infobrokerstwo 4000 4000 4000
bezpieczeństwo międzynarodowe 4400 4400 4400
bezpieczeństwo państwa 4500 4500 4500
bezpieczeństwo zdrowotne 4100 4100 4100
bioinformatyka 4900 4900 4900 2450
biologia 4900 4900 4900
edukacja techniczno-informatyczna 4600 4600 4600 2300
ekonomia społeczna 4000 4000 4000
etyka – mediacje i negocjacje 4800 4800 4800
filologia germańska 4600 4600 4600
filologia polska 4200 4200 4200
filozofia 4800 4800 4800
geografia 4600 4600 4600
gospodarka przestrzenna 4600 4600 4600 2300
historia 4000 4000 4000
informatyka 5000 5000 5000 2500
inżynieria bezpieczeństwa 4600 4600 4600 2300
kulturoznawstwo i wiedza o mediach 4200 4200 4200
matematyka 4800 4800 4800
pedagogika 4200 4200 4200
politologia 3600 3600 3600
polityka społeczna 4800 4800 4800
praca socjalna 4000 4000 4000
socjologia 4800 4800 4800
stosunki międzynarodowe 3800 3800 3800
turystyka historyczna i dziedzictwo kulturowe 4000 4000 4000
turystyka i rekreacja 4600 4600 4600
zarządzanie oświatą i organizacjami pozarządowymi 4800 4800 4800
zarządzanie w służbach społecznych 4400 4400 4400

 

Podstawa prawna
Zarządzenie Nr R.Z.0211.42.2021 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie opłat za usługi edukacyjne dla cykli studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich rozpoczynających się w roku akademickim 2021/2022